אגודה שיתופית

בעלי תפקידים

 

התפקידים במעוז אביב הינם תפקידים התנדבותיים. בעלי התפקידים נבחרים כמתואר בחלק ג' של תקנון האגודה.

להלן רשימה עדכנית של בעלי התפקידים. הרשימה תתעדכן עם כל שינוי.

 

תקנון האגודה

תקנון האגודה הנוכחי נוסח סופית בשנת 2005, לאחר תהליך ארוך של הסברה הן באסיפות כלליות והן בחומרים שהופצו בכתב לכלל התושבים.
לאחר 50 שנות פעילות של האגודה, התקנון לא התאים שוב לאורחות החיים בפועל. על אף שהיה מדובר בתהליך ארוך (ומייגע) מול חברי האגודה וכן מול רשם האגודות השיתופיות, היה חשוב לעבור אותו ולסלק מן התקנון סעיפים אנכרוניסטים, ולהתאים סעיפים אחרים למציאות המודרנית, כגון:

הסטוריה

מיקום ושם השכונה

שכונת מעוז אביב ממוקמת ברובע צפון-מזרח של העיר תל אביב, מצפון לנחל הירקון וממזרח לאיילון. השכונה תוכננה בראשית שנות ה- 50 עבור אנשי צבא בשירות קבע, מתוך כוונה לאפשר גיוס קל ומהיר במקרה הצורך. בהתאם לכך, נתן לה את שמה ראש הממשלה דוד בן-גוריון - מעוז אביב.