אסיפה

חוזר 723

 

חוזר מס' 723

16  ביוני   2011

1.    אסיפה כללית
באסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך 5 ביוני 2011 אושרו הדוחות הכספיים של האגודה לשנת 2010, אושרה המשך העסקתו של רו"ח דרור ציוני והוגש דוח ועדת ביקורת.