אסיפה כללית

אסיפה כללית מאי 2014

אסיפה כללית 22.5.2014

פרוטוקול

ניהול האסיפה:

·      מזכירה נבחרת - איילת זהר

נוכחות: 

11  נוכחים.

סדר היום:

1.       עדכונים שוטפים.

2.       הצגת מאזן כספי שנת 2013 ע"י רו"ח האגודה מר דרור ציוני.

3.       אישור מינוי רו"ח אגודה חדש.

 

אסיפה כללית מאי 2013

אסיפה כללית 21.5.2013

 

1.     יו"ר האסיפה נבחר – ­­­­­­­­­­­  אורי

                              מזכירה נבחרת – רביד גת / איילת זוהר

                              נוכחות:  כ – 30 נוכחים.

 

דרור ציוני - רו"ח האגודה הצגת דוח תקציב 2012

 

בשנת 2011  היה גרעון של 150,000 ₪ והשתמשנו ברזרבות.

אסיפה כללית מרץ 2013

 

אסיפה כללית 7.3.2013

 

1.     יו"ר האסיפה נבחר – ­­­­­­­­­­­  יואב הדר

                              מזכירה נבחרת – איילת זוהר

                              נוכחות:  כ – 60 נוכחים.

 

 

אישור תקציב האגודה לשנת 2013

 

 

אסיפה כללית - מאי 2012

 

אסיפה כללית      30.5.2012

 

1.     יו"ר האסיפה נבחר – ­­­­­­­­­­­אורי רועי

                              מזכירה נבחרת – מזי

 

                              נוכחות:  כ – 16 נוכחים.

 

אסיפה כללית - ינואר 2012

 

אסיפה כללית      24.1.2012

 

1.     יו"ר האסיפה נבחר – ­­­­­­­­­­­  יואב הדר

                              מזכירה נבחרת – ג'סיקה ברסלר

 

                              נוכחות:  כ – 39 נוכחים.

זיפות גגות

 

אסיפה כללית - נובמבר 2011

 

 

אסיפה כללית      29.11.2011

 

1.      יו"ר האסיפה נבחר – ­­­­­­­­­­­  יואב הדר

                              מזכירה נבחרת ג'סיקה ברסלר

                              נוכחות:  כ – 80 נוכחים.

 

2.      דו"ח ביניים של ועדת ביקורת- נציג הועדה אורי בר סלע

חוזר 727

 

חוזר הועד מס' 727
6  בנובמבר   2011

שלום  רב,

1.      האסיפה הכללית שהתקיימה ב- 4/10/11
באסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך 4/10 הציג הועד את התהליך  שביצע עד שהגיע למסקנות כפי שהוצגו לחברים.  המצגת כללה:

·         תיאור הבעיה על הגגות

·         התהליך שביצע  הועד כדי להגיע לפתרון

·         הפיתרון הטכני