אסיפת הסברה

חוזר 737

 

חוזר הועד מס' 737

10 באפריל 2012

 

 

שלום רב,

1.      אסיפת הסברה- פרוייקט איטום הגגות

חוזר 736

 

חוזר הועד מס' 736

15 במרץ   2012

שלום רב,