ארוע בתים פתוחים

חוזר 740

 

חוזר הועד מס' 740

20ביוני  2012

 

 

שלום רב,

1.    וועדת ביקורת

חוזר 739

 

חוזר הועד מס' 739

2   במאי  2012

שלום רב,

1.    הזמנה לאסיפה כללית – תזכורת
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 30 במאי 2012, בשעה 20:30 באולם בי"ס מגן ,אם לא יגיעו מספר חברים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותחל עם כל מספר משתתפים.

על סדר היום:
* אישור דוחות כספיים לשנת 2011- ע"י רואה חשבון דרור ציוני
* דו"ח ועדת ביקורת
* בחירות לועדת ביקורת

חוזר 738

 

חוזר הועד מס' 738

2   במאי  2012

שלום רב,