בזאר פסח

חוזר 746

שלום רב,

  1. הזמנה לאסיפה כללית
    הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום חמישי 7 במרץ 2013, בשעה 20:30 בבי"ס מגן , אם לא יגיעו בשעה הנקובה מספר משתתפים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותתחיל עם כל מספר משתתפים. למען הסדר הטוב, ועד האגודה מבקש לציין כי מדובר בהזמנה דחופה וחריגה לאסיפה כללית עקב העיכוב בהנהלת החשבונות.

על סדר היום:
 אישור תקציב האגודה לשנת 2013.

 

חוזר 736

 

חוזר הועד מס' 736

15 במרץ   2012

שלום רב,