בחירות לעדת ביקורת

אסיפה כללית - מאי 2012

 

אסיפה כללית      30.5.2012

 

1.     יו"ר האסיפה נבחר – ­­­­­­­­­­­אורי רועי

                              מזכירה נבחרת – מזי

 

                              נוכחות:  כ – 16 נוכחים.

 

חוזר 738

 

חוזר הועד מס' 738

2   במאי  2012

שלום רב,