בניה

חוזר 722

חוזר הועד מס' 722

5    ביוני   2011

שלום רב,

1.    תיקון טעות
בחוזר הקודם מס' 721 נפלה טעות בתאריך החוזר.  נרשם 2010 במקום 2011.

2.    דו"ח ועדת ביקורת

מצורף דו"ח ועדת ביקורת .
 

3.    היסבים לבנקים למשכנתאות
דיירים שעדיין לא אספו את ההיסבים לבנק עבור המשכנתא מתבקשים להגיע למשרד לקבלם.