בעלי תפקידים בועד

חוזר 731

חוזר הועד מס' 731

5     בינואר   2012

שלום רב,

1.    הזמנה לאסיפה כללית
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 24 בינואר 2012, בשעה 20:30 בבי"ס מגן , אם לא יגיעו בשעה הנקובה מספר משתתפים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותתחיל עם כל מספר משתתפים.

על סדר היום:
* אישור תקציב האגודה לשנת 2012.