דוחות כספיים

חוזר 740

 

חוזר הועד מס' 740

20ביוני  2012

 

 

שלום רב,

1.    וועדת ביקורת