דוח ביקורת

דוח ביקורת - מאי 2012

 

 

מעוז אביב

ועדת בקורת

דו"ח בקורת שנתי
מאי 2012

 

מוגש ע"י:

- אלי בן-ארי

- משה תשובה

- אורי בר-סלע

 

בדו"ח זה, האחרון להרכב הנוכחי של ועדת הביקורת, התמקדנו בעיקר בנושאים רחבים הנוגעים ברובם לכלל תושבי השכונה.

 

אנו רוצים להודות לחברי הועד ולמזי על הסיוע במילוי תפקידנו.