דוח ועדת ביקורת

אסיפה כללית - יוני 2011

 

אסיפה כללית      6.6.2011

 

1.      יו"ר האסיפה – ­­­­­­­­­­­  גיורא חרמוני נבחר

 

                              מזכירה נבחרת – ענת חלפין

 

 

                              נוכחות:  15  איש ורו"ח דרור ציוני

 

2.      הצגת דו"ח כספי- 2010 ע"י רו"ח דרור ציוני