הזמנה לאסיפה כללית

חוזר 746

שלום רב,

  1. הזמנה לאסיפה כללית
    הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום חמישי 7 במרץ 2013, בשעה 20:30 בבי"ס מגן , אם לא יגיעו בשעה הנקובה מספר משתתפים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותתחיל עם כל מספר משתתפים. למען הסדר הטוב, ועד האגודה מבקש לציין כי מדובר בהזמנה דחופה וחריגה לאסיפה כללית עקב העיכוב בהנהלת החשבונות.

על סדר היום:
 אישור תקציב האגודה לשנת 2013.

 

חוזר 739

 

חוזר הועד מס' 739

2   במאי  2012

שלום רב,

1.    הזמנה לאסיפה כללית – תזכורת
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 30 במאי 2012, בשעה 20:30 באולם בי"ס מגן ,אם לא יגיעו מספר חברים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותחל עם כל מספר משתתפים.

על סדר היום:
* אישור דוחות כספיים לשנת 2011- ע"י רואה חשבון דרור ציוני
* דו"ח ועדת ביקורת
* בחירות לועדת ביקורת

חוזר 732

 

חוזר הועד מס' 732
20     בינואר  2012

שלום רב,

 

1.    הזמנה לאסיפה כללית– תזכורת
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 24 בינואר 2012, בשעה 20:30 בבי"ס מגן , אם לא יגיעו בשעה הנקובה מספר משתתפים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותתחיל עם כל מספר משתתפים.

על סדר היום:
 אישור תקציב האגודה לשנת 2012.
 

חוזר 731

חוזר הועד מס' 731

5     בינואר   2012

שלום רב,

1.    הזמנה לאסיפה כללית
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 24 בינואר 2012, בשעה 20:30 בבי"ס מגן , אם לא יגיעו בשעה הנקובה מספר משתתפים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותתחיל עם כל מספר משתתפים.

על סדר היום:
* אישור תקציב האגודה לשנת 2012.
 

חוזר 728

 

חוזר הועד מס' 728

22 בנובמבר  2011

שלום רב,

1.      תזכורת לאסיפה כללית
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 29 בנובמבר 2011, בשעה 20:30 באולם בית ספר מגן, אם לא יהיו בשעה היעודה מספר חברים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותתקיים עם כל מספר חברים.

על סדר היום:
* דו"ח ביניים ועדת ביקורת
* הצגת המועמדים לועד
* בחירות לועד
 

2.      החברים שהגישו מועמדות לועד האגודה