הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת

חוזר 726

 

חוזר הועד מס' 726

2 באוקטובר  2011

שלום רב,

1.   תזכורת להזמנה לאסיפה כללית מיוחדת

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 4.10.2011 יום שלישי, בשעה 20:00  באולם ביה"ס מגן , במידה ובשעה הנקובה לא יהיו מספר חברים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה בחצי שעה ותיפתח בשעה 20:30.

על סדר היום :  שיפוץ הגגות

·       מיכאל מרטון תיכנן את המפרט המומלץ.
ינתנו הסברים בעזרת מצגת.

חוזר 725

חוזר הועד מס' 725

11 בספטמבר  2011

שלום רב,

1.   הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 4.10.2011 יום שלישי, בשעה 20:00 באולם ביה"ס מגן , במידה ובשעה הנקובה לא יהיו מספר חברים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה בחצי שעה ותיפתח בשעה 20:30.

על סדר היום :  שיפוץ הגגות

·         מיכאל מרטון– יועץ האגודה למפרט שהומלץ , ינתנו הסברים בעזרת מצגת