היערכות לשעת חירום

חוזר 732

 

חוזר הועד מס' 732
20     בינואר  2012

שלום רב,

 

1.    הזמנה לאסיפה כללית– תזכורת
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 24 בינואר 2012, בשעה 20:30 בבי"ס מגן , אם לא יגיעו בשעה הנקובה מספר משתתפים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותתחיל עם כל מספר משתתפים.

על סדר היום:
 אישור תקציב האגודה לשנת 2012.