הרחבות ושיפוצים

חוזר 724

חוזר הועד מס' 724

28   ביולי 2011

שלום רב,

1.      "פינה חמה"