חברי ועד

בעלי תפקידים

 

התפקידים במעוז אביב הינם תפקידים התנדבותיים. בעלי התפקידים נבחרים כמתואר בחלק ג' של תקנון האגודה.

להלן רשימה עדכנית של בעלי התפקידים. הרשימה תתעדכן עם כל שינוי.