חברי ועדת ביקורת

בעלי תפקידים

 

התפקידים במעוז אביב הינם תפקידים התנדבותיים. בעלי התפקידים נבחרים כמתואר בחלק ג' של תקנון האגודה.

להלן רשימה עדכנית של בעלי התפקידים. הרשימה תתעדכן עם כל שינוי.