חוזרים

חוזר 760

חוזר 760 מצורף מטה

בנוסף דף ועדת ביקורת:

חוזר 756

לאפריל 2014

 

הודעות אגודת מעוז אביב

חוזר מס' 756

info.maoz.aviv@gmail.com  - מייל חדש לאגודה

 

   שלום רב,

1.       תזכורת אסיפה כללית בנושא איטום הגגות ושיקום גינון לאחר בנייה.

חוזר 754

 

15 לינואר 2014

 

הודעות אגודת מעוז אביב

חוזר מס' 754

 

   שלום רב,

1.        כניסת ועד חדש לתפקידו

ב - 1.1.14  נכנסו חברי הועד החדשים לתפקידם.

דיויד טראוב - וורנר יו"ר הועד ביקש לסיים את תפקידו ב1.3.14 , במקומו ייכנס חבר ועד    חדש - ניסים אזולאי.

חוזר 752

24 נובמבר 2013

הודעות אגודת מעוז אביב

חוזר מס' 752

info@maoz-aviv.org.il

   שלום רב,

1.        תזכורת אסיפה כללית ובחירות – יום חמישי 5.12.2013

1.1.     כללי

חוזר 751

 

14 נובמבר 2013

הודעות אגודת מעוז אביב

חוזר מס' 751

info@maoz-aviv.org.il

   

שלום רב,

1.       אסיפה כללית  ובחירות – יום חמישי 5.12.2013

עמודים