כלבים

חוזר 729

 

חוזר הועד מס' 729

4        בדצמבר  2011

שלום רב,

1. אסיפה כללית בחירות לועד האגודה

באסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך 29/11/2011 התקיימו בחירות לועד האגודה.
החברים שנבחרו לועד הם, יפתח דקל, רביד גת, ואביב לוטן, ומצטרפים לאסתי רעי ודיויד טראוב-וורנר.

במקום הרביעי נבחרה טובה שפרן והיא מהווה עתודה למקרה שחבר ועד מפסיק את פעילותו.

חוזר 723

 

חוזר מס' 723

16  ביוני   2011

1.    אסיפה כללית
באסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך 5 ביוני 2011 אושרו הדוחות הכספיים של האגודה לשנת 2010, אושרה המשך העסקתו של רו"ח דרור ציוני והוגש דוח ועדת ביקורת.