מועמדים לועד

חוזר 728

 

חוזר הועד מס' 728

22 בנובמבר  2011

שלום רב,

1.      תזכורת לאסיפה כללית
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 29 בנובמבר 2011, בשעה 20:30 באולם בית ספר מגן, אם לא יהיו בשעה היעודה מספר חברים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותתקיים עם כל מספר חברים.

על סדר היום:
* דו"ח ביניים ועדת ביקורת
* הצגת המועמדים לועד
* בחירות לועד
 

2.      החברים שהגישו מועמדות לועד האגודה
 

חוזר 727

 

חוזר הועד מס' 727
6  בנובמבר   2011

שלום  רב,

1.      האסיפה הכללית שהתקיימה ב- 4/10/11
באסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך 4/10 הציג הועד את התהליך  שביצע עד שהגיע למסקנות כפי שהוצגו לחברים.  המצגת כללה:

·         תיאור הבעיה על הגגות

·         התהליך שביצע  הועד כדי להגיע לפתרון

·         הפיתרון הטכני