מי אביבים

חוזר 741

חוזר הועד בנושא מים – צריכה ביתית וצריכת מי גינון

שלום רב,

ועד האגודה מצא לנכון להביא לידיעת חברי האגודה את נושא המים בשכונה, אשר ממשיך להוות חלק משמעותי מעבודת הועד בשנת 2012. בחוזר מיוחד זה נביא לידיעת חברי האגודה את המצב הקיים ואת דרכי ההתמודדות ועבודת הועד בנושא זה. מיותר לציין כי חברי הועד ישמחו לכל עזרה חיצונית של מי מחברי האגודה, אשר מעוניין לעזור ומפצירה בחברי האגודה לאמץ את המלצות הועד להלן וזאת על מנת לחסוך כספים לחברי האגודה.

דוח ביקורת - מאי 2012

 

 

מעוז אביב

ועדת בקורת

דו"ח בקורת שנתי
מאי 2012

 

מוגש ע"י:

- אלי בן-ארי

- משה תשובה

- אורי בר-סלע

 

בדו"ח זה, האחרון להרכב הנוכחי של ועדת הביקורת, התמקדנו בעיקר בנושאים רחבים הנוגעים ברובם לכלל תושבי השכונה.

 

אנו רוצים להודות לחברי הועד ולמזי על הסיוע במילוי תפקידנו.

 

חוזר 733

 

חוזר הועד מס' 733
01 בפברואר 2012

שלום רב,

1.    אושר תקציב האגודה

באסיפה שהתקיימה ביום שלישי 24 בינואר 2012, אושר תקציב האגודה לשנת 2012.  כפי שדיווחנו באסיפה, תקציב הוועד מושפע מאד מהמחיר שאנו משלמים עבור מי גינון.  הנושא בטיפול מול העירייה וחברת מי אביבים.