מי גינון

חוזר 741

חוזר הועד בנושא מים – צריכה ביתית וצריכת מי גינון

שלום רב,

ועד האגודה מצא לנכון להביא לידיעת חברי האגודה את נושא המים בשכונה, אשר ממשיך להוות חלק משמעותי מעבודת הועד בשנת 2012. בחוזר מיוחד זה נביא לידיעת חברי האגודה את המצב הקיים ואת דרכי ההתמודדות ועבודת הועד בנושא זה. מיותר לציין כי חברי הועד ישמחו לכל עזרה חיצונית של מי מחברי האגודה, אשר מעוניין לעזור ומפצירה בחברי האגודה לאמץ את המלצות הועד להלן וזאת על מנת לחסוך כספים לחברי האגודה.