מסיבת חנוכה

חוזר 730

 

חוזר הועד מס' 730

14 בדצמבר 2011

שלום רב,

הזמנה למסיבת חנוכה
ביום רביעי21 בדצמבר,  נתכנס למסיבת חנוכה באולם בה"ס מגן, החל מהשעה 18:00 בערב.

* ביחד נדליק נר שני של חנוכה, ונשיר עם לאה שירי חנוכה.