משכנתאות

חוזר 732

 

חוזר הועד מס' 732
20     בינואר  2012

שלום רב,

 

1.    הזמנה לאסיפה כללית– תזכורת
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 24 בינואר 2012, בשעה 20:30 בבי"ס מגן , אם לא יגיעו בשעה הנקובה מספר משתתפים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותתחיל עם כל מספר משתתפים.

על סדר היום:
 אישור תקציב האגודה לשנת 2012.
 

חוזר 722

חוזר הועד מס' 722

5    ביוני   2011

שלום רב,

1.    תיקון טעות
בחוזר הקודם מס' 721 נפלה טעות בתאריך החוזר.  נרשם 2010 במקום 2011.

2.    דו"ח ועדת ביקורת

מצורף דו"ח ועדת ביקורת .
 

3.    היסבים לבנקים למשכנתאות
דיירים שעדיין לא אספו את ההיסבים לבנק עבור המשכנתא מתבקשים להגיע למשרד לקבלם.