נזקי צנרת

חוזר 725

חוזר הועד מס' 725

11 בספטמבר  2011

שלום רב,

1.   הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 4.10.2011 יום שלישי, בשעה 20:00 באולם ביה"ס מגן , במידה ובשעה הנקובה לא יהיו מספר חברים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה בחצי שעה ותיפתח בשעה 20:30.

על סדר היום :  שיפוץ הגגות

·         מיכאל מרטון– יועץ האגודה למפרט שהומלץ , ינתנו הסברים בעזרת מצגת

חוזר 724

חוזר הועד מס' 724

28   ביולי 2011

שלום רב,

1.      "פינה חמה"