קו 40

דוח ביקורת - מאי 2012

 

 

מעוז אביב

ועדת בקורת

דו"ח בקורת שנתי
מאי 2012

 

מוגש ע"י:

- אלי בן-ארי

- משה תשובה

- אורי בר-סלע

 

בדו"ח זה, האחרון להרכב הנוכחי של ועדת הביקורת, התמקדנו בעיקר בנושאים רחבים הנוגעים ברובם לכלל תושבי השכונה.

 

אנו רוצים להודות לחברי הועד ולמזי על הסיוע במילוי תפקידנו.

 

חוזר 736

 

חוזר הועד מס' 736

15 במרץ   2012

שלום רב,

 

חוזר 735

 

חוזר הועד מס' 735

25  בפברואר 2012                                                        שימו לב!

עדלאידע ממגן 6/3/2012 בתשע בבוקר

מסיבת פורים- 8/3/2012

שלום רב,

חוזר 725

חוזר הועד מס' 725

11 בספטמבר  2011

שלום רב,

1.   הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 4.10.2011 יום שלישי, בשעה 20:00 באולם ביה"ס מגן , במידה ובשעה הנקובה לא יהיו מספר חברים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה בחצי שעה ותיפתח בשעה 20:30.

על סדר היום :  שיפוץ הגגות

·         מיכאל מרטון– יועץ האגודה למפרט שהומלץ , ינתנו הסברים בעזרת מצגת