קפה-מגן

חוזר 729

 

חוזר הועד מס' 729

4        בדצמבר  2011

שלום רב,

1. אסיפה כללית בחירות לועד האגודה

באסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך 29/11/2011 התקיימו בחירות לועד האגודה.
החברים שנבחרו לועד הם, יפתח דקל, רביד גת, ואביב לוטן, ומצטרפים לאסתי רעי ודיויד טראוב-וורנר.

במקום הרביעי נבחרה טובה שפרן והיא מהווה עתודה למקרה שחבר ועד מפסיק את פעילותו.