שיפוץ הגגות

דוח ביקורת - מאי 2012

 

 

מעוז אביב

ועדת בקורת

דו"ח בקורת שנתי
מאי 2012

 

מוגש ע"י:

- אלי בן-ארי

- משה תשובה

- אורי בר-סלע

 

בדו"ח זה, האחרון להרכב הנוכחי של ועדת הביקורת, התמקדנו בעיקר בנושאים רחבים הנוגעים ברובם לכלל תושבי השכונה.

 

אנו רוצים להודות לחברי הועד ולמזי על הסיוע במילוי תפקידנו.

 

אסיפה כללית - אוקטובר 2011

 

אסיפה כללית      4.10.2011

1.      יו"ר האסיפה נבחר – ­­­­­­­­­­­  משה תשובה

                              מזכירה נבחרת – ענת חלפין

                              נוכחות:  כ – 80 נוכחים.

 

2.      זיפות גגות

חוזר 737

 

חוזר הועד מס' 737

10 באפריל 2012

 

 

שלום רב,

1.      אסיפת הסברה- פרוייקט איטום הגגות

חוזר 731

חוזר הועד מס' 731

5     בינואר   2012

שלום רב,

1.    הזמנה לאסיפה כללית
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 24 בינואר 2012, בשעה 20:30 בבי"ס מגן , אם לא יגיעו בשעה הנקובה מספר משתתפים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותתחיל עם כל מספר משתתפים.

על סדר היום:
* אישור תקציב האגודה לשנת 2012.
 

חוזר 726

 

חוזר הועד מס' 726

2 באוקטובר  2011

שלום רב,

1.   תזכורת להזמנה לאסיפה כללית מיוחדת

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 4.10.2011 יום שלישי, בשעה 20:00  באולם ביה"ס מגן , במידה ובשעה הנקובה לא יהיו מספר חברים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה בחצי שעה ותיפתח בשעה 20:30.

על סדר היום :  שיפוץ הגגות

·       מיכאל מרטון תיכנן את המפרט המומלץ.
ינתנו הסברים בעזרת מצגת.

חוזר 725

חוזר הועד מס' 725

11 בספטמבר  2011

שלום רב,

1.   הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 4.10.2011 יום שלישי, בשעה 20:00 באולם ביה"ס מגן , במידה ובשעה הנקובה לא יהיו מספר חברים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה בחצי שעה ותיפתח בשעה 20:30.

על סדר היום :  שיפוץ הגגות

·         מיכאל מרטון– יועץ האגודה למפרט שהומלץ , ינתנו הסברים בעזרת מצגת