תל-אופן

חוזר 727

 

חוזר הועד מס' 727
6  בנובמבר   2011

שלום  רב,

1.      האסיפה הכללית שהתקיימה ב- 4/10/11
באסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך 4/10 הציג הועד את התהליך  שביצע עד שהגיע למסקנות כפי שהוצגו לחברים.  המצגת כללה:

·         תיאור הבעיה על הגגות

·         התהליך שביצע  הועד כדי להגיע לפתרון

·         הפיתרון הטכני