תקנון

תקנון האגודה

תקנון האגודה הנוכחי נוסח סופית בשנת 2005, לאחר תהליך ארוך של הסברה הן באסיפות כלליות והן בחומרים שהופצו בכתב לכלל התושבים.
לאחר 50 שנות פעילות של האגודה, התקנון לא התאים שוב לאורחות החיים בפועל. על אף שהיה מדובר בתהליך ארוך (ומייגע) מול חברי האגודה וכן מול רשם האגודות השיתופיות, היה חשוב לעבור אותו ולסלק מן התקנון סעיפים אנכרוניסטים, ולהתאים סעיפים אחרים למציאות המודרנית, כגון: