תשלומים לשיפוץ הגגות

חוזר 740

 

חוזר הועד מס' 740

20ביוני  2012

 

 

שלום רב,

1.    וועדת ביקורת

חוזר 739

 

חוזר הועד מס' 739

2   במאי  2012

שלום רב,

1.    הזמנה לאסיפה כללית – תזכורת
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 30 במאי 2012, בשעה 20:30 באולם בי"ס מגן ,אם לא יגיעו מספר חברים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותחל עם כל מספר משתתפים.

על סדר היום:
* אישור דוחות כספיים לשנת 2011- ע"י רואה חשבון דרור ציוני
* דו"ח ועדת ביקורת
* בחירות לועדת ביקורת

חוזר 738

 

חוזר הועד מס' 738

2   במאי  2012

שלום רב,

חוזר 735

 

חוזר הועד מס' 735

25  בפברואר 2012                                                        שימו לב!

עדלאידע ממגן 6/3/2012 בתשע בבוקר

מסיבת פורים- 8/3/2012

שלום רב,

חוזר 733

 

חוזר הועד מס' 733
01 בפברואר 2012

שלום רב,

1.    אושר תקציב האגודה

באסיפה שהתקיימה ביום שלישי 24 בינואר 2012, אושר תקציב האגודה לשנת 2012.  כפי שדיווחנו באסיפה, תקציב הוועד מושפע מאד מהמחיר שאנו משלמים עבור מי גינון.  הנושא בטיפול מול העירייה וחברת מי אביבים.