אסיפה כללית - אוקטובר 2011

04/10/2011

 

אסיפה כללית      4.10.2011

1.      יו"ר האסיפה נבחר – ­­­­­­­­­­­  משה תשובה

                              מזכירה נבחרת – ענת חלפין

                              נוכחות:  כ – 80 נוכחים.

 

2.      זיפות גגות

דיוויד – אני מהנדס במקצועי והתנדבתי לוועד לשם הנושא הזה בלבד.  כדי לבדוק כיצד ליישם ולממן.הגגות הם נכס משותף כמו גינון וצנרת וחובת תחזוקה.

25 שנים לא טופלו הגגות .
הכנו מצגת – אנחנו צריכים תקציב מיוחד ולכן יש לשריין ולאשר תקציב מיוחד לכל הפרוייקט. יוסברו נושאים טכניים.
המלצה למפרט אטום נלקח מר מרטון כמומחה גדול בתחום.

 

סדר היום עפ"י המצגת: עליתי ל- 14 גגות , זו היתה "חווייה"
אני רוצה לתאר את התהליך כיצד הגענו למסקנות וכן הפן החוקי וישום בפועל, התקציב ומה עושים ביום אחרי , ז"א כיצד נמנע מראש בעוד 25 שנים אסיפה  דומה וחוסר בתקציב.

 

תיאור בעיות רטיבות, עובש, הבדלי טמפ', ירוקת. מצב הגגות נוצר כתוצאה מטיפול של אנשי מקצוע מטעם הדיירים שלא נהגו עפ"י נוהל תקין. שקיעת דודים, נזילת דודים ללא תיקון מידי, פסולת בניין , וצמחים, כבלים ובשורה התחתונה, לטיפול  שנעשה לפני שנים פג התוקף.

 

עד היום נהגנו בכיבוי שריפות. כ- 20 גגות טופלו באופן מלא או חלקי מתקציב השנתי שלנו. בתקציב האגודה השוטף יש  כ- 150,000 ₪ כל שנה לטפול בגגות.
פנינו למס' יועצים מומחים 40 שנות ניסיון מיכאל .מרטון. אני מכיר אותו מפרוייקטים מאוד גדולים שביצע,  המלצה והחלטה היא לטווח ארוך מאוד.
מתוך כוונה לבצע משהו שיחזיק מעמד לפחות 20 שנה.

 

עמרי יקיר – על פי  החוק כל הדיירים מחוייבים להשתתף בתחזוקה ובמימון תיקונים ברכוש המשותף, ע"פ  סעיף 58.
חובה הדיירים לתחזק את הגגות  אין אפשרות שלא להצביע בעד פרוייקט האיטום , יש סיכוי סביר שבמידה ולא תלכו על האיטום יהיו דיירים אשר להם נזקים בדירה אשר יגשו למפקחת על הבתים המשותפים וידרשו תיקון ועל פי החוק כך תחליט המפקחת ואז זה עלול לעלות לאגודה הרבה יותר.
המפקחת מכירה היטב מקרים אלה וברור כי על הדיירים לתחזק את הגג.

 

הדר – מציע קונסטרוקציה נוספת מעל הגג.

 

פלג – מה לגבי איטום ובידוד כל הקירות סביב.

 

ענת – טענה צודקת אך אין תמיכה של העירייה בגלל חריגות בנייה וכד'. העירייה דורשת אחידות מלאה בחזיתות ע"מ לאשר שיפוף חזיתות.
 

בכל מקרה כאשר יוחלט על שפוץ הבתים גם הקירות המערבים ומזרחיים  יזכו לשיפוץ.

 

רודי – כיצד נמנע מעובדים שעולים על הגג בדירות מרחיבות שיפגעו בגגות לאחר ביצוע הפרוייקט?

 

דיוויד – במענה לרודי יהיה נוהל קבוע כדי שהקבלן לא יפגע בגג,  ירוצף משטח  בגג להליכה של העובדים שיעלו לגגות.

 

אורי – סיכום ועדת ביקורת. מברך על התהליך, נראה יסודי רציני ומעמיק. חושב שאין להשוות הצעות מחיר שאינן מתייחסות למפרטים ולכן דבריו של פלג אינם הולמים או כל הצעה אחרת שלא התיחסה למפרטים.
השיכון צריך להתכנס לטיפול בגגות תוך זהירות בכל הנושא הפיננסי שהוא הצד המחייב אותנו לתכנית של ארבע שנים. התהליך נמשך שנים, הגיע זמן לטפל בגגות כראוי.

 

משה תשובה

 

1.      הצעה לאשר פיילוט – 8 כניסות.

2.      דיוויד – חייבת להיות הצבעה על כל הפרוייקט. במידה ויהיו החזרים, הכסף יוחזר. קבענו רף עליון.

3.      מזי – לקבל החלטה שהרף העליון הוא 9,000 ₪ פיילוט ואח"כ ביצוע סופי לאחר דיווח כולל וסכום סופי.

 

            אישור בשני שלבים – פיילוט ואח"כ ביצוע כולל.

 

יו"ר האסיפה מעלה להצבעה הצעת הועד-מחיר מכסימלי לדירה 9,000 ₪ תהליך בשני שלבים : פיילוט וכל השכונה.

הועד יכין הצעה לפנסיונרים ולמי שיקשה עליו לשלם ב- 4 שנים את הפרוייקט.

 

בעד –  37

נגד –   22

נמנע – 2.

 

הפרוייקט אושר, יו"ר האסיפה נועל את האסיפה.