אסיפה כללית - יוני 2011

06/06/2011

 

אסיפה כללית      6.6.2011

 

1.      יו"ר האסיפה – ­­­­­­­­­­­  גיורא חרמוני נבחר

 

                              מזכירה נבחרת – ענת חלפין

 

 

                              נוכחות:  15  איש ורו"ח דרור ציוני

 

2.      הצגת דו"ח כספי- 2010 ע"י רו"ח דרור ציוני

 

 

א.    רו"ח דרור ציוני

 

מתחיל עם נושא עודפי הכנסות. נכון לסוף 2009 – 382,000 ₪ עודף הכנסות מ- 2009 הועבר לטובת פעילות 2010. סוף 2010 עודף הכנסות של  265,000 ₪.

נושא הגביה – סוף 2009 חוב דיירים 59,000 ₪. שיפור גביה בסוף 2010: חוב דיירים 52,000 ₪  (האמור גם למיסי החבר וגם לחנויות).

מדובר בשני דיירים בעייתיים בלבד מכל השכונה.  סה"כ הפעילות במסגרת התקציב וללא חריגות.

            רמי – במידה ויש שאלה לרו"ח זה הזמן להבהרה.

 

            גיורא – יו"ר מציע לאשר הדו"ח – פה אחד אושר הדו"ח.

 

ב.     נושא אישור הסכם העסקתו של רו"ח ציוני. המשך העסקתו  אושר מתנגד אחד.

ג.       רמי – גינון אקולוגי – תוקצב ב- 2010 לטובת השינויים בחזיתות צפוניות בשכונה כגון אבני מסלעות, אבני דריכה, צמחיה שצורכת מעט מים. אנו יוצרים בורות ספיגה עם  מצע בתחתית הבורות על מנת לאגור  מי גשמים,  כך שלא יזרמו לביוב מתעלות הנקוז בחזיתות הבתים. כתוצאה גם מבטלים קווי השקייה בהמטרה ומסבים אותם להשקיה בטפטוף. השאיפה לצמצם שטחים מושקים  בהמטרה לטפטוף ולהסב לצמחיה עמידה יותר.

 

3.      דו"ח ועדת ביקורת ע"י אורי בר סלע , יו"ר

הערכות למצבי חירום.

איטום גגות.

גינון.

אלימות כלפי חברי ועד

-         הליכים בק"ק.

התייחסות לאירוע חנוכה, הרמת כוסית בועד לפסח, יום העצמאות – ראויים לכבוד.

-         אסיפות כלליות בעייתיות – פורום מצומצם של כ- 20 איש סה"כ.

 

4.      פרוייקטים

 

א.    בטיחות-  הבאנו בפני הועד  בקשה  לעסוק בנושא הבטיחות, והיערכות למצב חירום. דיוויד התניע את הנושא שלא כ"כ התקדם. נושא אקוטי עקב צפיפות עצים. הועד הסכים לדון בנושא ולטפל בכך. כנ"ל נושא המקלטים – תיבדק אפשרות לסקר בשני נושאים אלה.

ב.     איטום גגות – ועדת ביקורת מציינת כי יש צורך בטיפול בגגות. המכרז מקצועי וראוי. גביית כספים – פריסה על פני מספר שנים.

רמי – בעיות דוד"ש וקולטים – מסובך לשייכם לבעלים. כרגע בעיה לוגיסטית איך יתבצע הפינוי וההחזרה של הדוד"ש ויש צורך לערוך מיפוי לזהוי דוד"ש שלא ישרדו הזזה.

אורי – הרעיון להריץ פיילוט ולהסיק מסקנות הוא נכון וצריך לבצעו.

גיורא – הועד יגבש הצעה אחת ויביאה לאסיפה.

מזי –  בעקבות הדעות המנוגדות של קיום הצבעה או לא, יש לקחת  חוו"ד משפטית נוספת לגבי תפקיד הועד, תקנון, גגות , על מנת לפתור את המחלוקת שבין החובה לתחזק את הגגות ולבין הבקשה לקיום הצבעה בנושא.

ג'סיקה – הועד צריך לצאת למהלך "פוליטי" להסבר חוו"ד, הצעת מומחה האיטום והחוק.

גיורא – ממליץ לקבל עוד חוו"ד משפטית ולצאת להסברה + אישור האגודה.

                אורי-בר-סלע – מעקב אחר ההליכים בנושא ק"ק. הדברים מוגדרים ואף

                  הוגדרו עפ"י פסקי דין. רואים זאת כלגיטימית. ממליץ להגדיר את השינוים הנובעים מההרחבה דרומה.

                  חברים המרחיבים דרומה – יש לאכוף בעקביות אי עמידה בתוכנית ההרחבה הדרומית.

                  רמי – עדיין למרות ההנחיות יש מי שהרחיבו  וחורגים.

                         אורי – מציע לפרסם את הכללים לגבי ק"ק עפ"י התקנון, כמו כן, לגבי מי שהרחיבו דרומה.        

                        בן הדור – מכתבי חריף ביותר. ועדת ביקורת דנה בנושא. טוען שהועד התאנה אליו בעת ההרחבה דרומה.

 

                        אורי בר סלע - הסמכות המלאה לניהול השטחים היא בידי ועד האגודה, כולל שיפוצים והרחבות. חובת הדייר לתאם עם הועד. עובדתית, הבעיה הינה של ק"ק,  אך כל דייר מכל קומה יתאם עם הועד כל מהלך שיפוץ וכד'. הדיירים דורשים מהועד לטפל בצורה שוויונית בכל הדירות החורגות . מי שלא מתאם פעילותו מול ועד השכונה לוקח בחשבון תגובה מהועד. הועד אחראי על ניהול השטחים המשותפים, בשם כל חברי האגודה.

כיו"ר ועדת ביקורת, בדקתי את תלונת בן הדור ומצאתי שעמדת הועד מוצדקת, אך בנושא העברת העץ שנטע, אפשר היה להתנהג בפחות קשיחות.
 

 

                        בן הדור – רוצה לצרף מכתב לסיכום. מבקש לשלוח את סיכום הישיבה לרשם האגודה.
ענת- הסיכום ישלח לרשם האגודות.

 

                        גיורא – אנו פועלים לפי תוכנית אסיפה שהוצגה מראש. האסיפה שומעת את דוח ועדת הבקורת וניתן להעלות שאלות, אך זה לא בית דין שיטפל במקרה פרטני של תלונת חבר, אשר ועדת הבקורת כבר בדקה בשם מוסדות האגודה. אנו נקבל את מסקנות ועדת ביקורת.

 

                        דו"ח ועדת ביקורת אושר ברוב קולות.

 

                        אורי מבקש מדויד לתמצת דבריו  ב- 10 דקות .

 

                        בן הדור  - כדי לקצר כתבתי בעצמי את טענותי.

 

                        רמי – מה שאיפתך? כולם שמעו ולא מבינים את דרישותיך מהועד ומועדת ביקורת.

 

                        גיורא – כיו"ר אסיפה אושר דו"ח ועדת ביקורת ובזאת מסוכם הדיון.

 

                        אלי – בגלל פרטנות יתרה של ההתייחסות ספציפית לטענות של בן הדור אין משמעות לצרף מכתבים אישיים לפרוטוקול.

 

הישיבה ננעלה