אסיפה כללית - ינואר 2012

24/01/2012

 

אסיפה כללית      24.1.2012

 

1.     יו"ר האסיפה נבחר – ­­­­­­­­­­­  יואב הדר

                              מזכירה נבחרת – ג'סיקה ברסלר

 

                              נוכחות:  כ – 39 נוכחים.

זיפות גגות

 

דיוויד – פותח בדברים על הועד החדש ומציין שמטרת האסיפה היא אישור   התקציב לשנת 2012.

בקשה מהקהל לזמן אסיפה כללית נוספת לנושא הגגות.

אביב לוטן  מציג את סעיפי התקציב ומציין שהנחה למשלמים מראש בוטלה. יש בעיה של גובה  תעריפי המים לגינון,  יש עדכון של דמי ההסכמה לאחר 16 שנים, העדכון פחות מעליית המדד או מעליה במחירי הדירות בשיכון.

-         עלתה שאלה לגבי גביית תשלום עבור תוכניות הרחבה שהוכשרו גם עבור הבניינים ברפידים 4-8 והאם הם משלמים כמו תושבי השכונה, חברי האגודה?

תשובת ועד האגודה - אנחנו עושים נסיון לגבות מהם תשלום אבל אין בידנו דרך לאכוף זאת אלא ע"י פנייה אליהם ולאדריכלים שהם שוכרים ולדרוש את התשלום.

 

דוד נבות  - מציע לא לגבות סכום מעבר לעלות בגין שימוש בתכניות. בקשה שהועד ידון בנושאים הבאים:

1)    דמי שיקום גינון.

2)    הפרדות צפון ודרום.

3)      עלות אמיתית של תכניות בניה.

4)      עתוי תשלום ה- 1,000 ₪ עבור שיקום הגינון.

 

חוזה עם חב' הגינון הנוכחי הוארך לשנה לאחר שבדקנו מחירים, חברת נויה עובדת איתנו – 5 שנים .

הועד מזמין מתנדבים לפקח על ביצוע הגינון וכל נושא אחר שהדיירים רוצים לתרום.

 

דני יהב - שידרוג החזיתות הצפונית –לפי איזה קריטריונים בוחרים איזה חזית לשדרג.

 

הועד – יש להפריד בין שיקום גינון בעקבות בניה באחריות הדיירים לבין שידרוג באחריות הועד.

 

אודי צ'ציק – צריך להאריך חוזי גינון בחורף ולא בקיץ כדי להוזיל עלויות.

 

זיוה סימון – איפה המכרז גינון מתפרסם.

 

הועד – אין חובת פרסום מכרז. המלצה לפרסם את המכרז הבא גם באתרי האינטרנט. בשיטת הזמנה להציע הצעות. הועד פועל מול מי אביבים בנושאים הבאים:

 

1.     להסדיר את נושא הקנס בגלל אי הפרדת שעון המים.

2.     להכין תוכנית מסודרת להפרדת שעוני המים בשכונה.

 

ניסים אזולאי – מתנדב לטפל בנושא צריכת המים המשותפת.

הועד מקדם תכנית לאישור מרפסות פתוחות לחזית הצפונית, המתאפשרת מכח תמ"א ללא צורך בתב"ע ומומלץ ע"י העיריה על מנת לאחד את החזיתות בחזית הצפונית שאינה אחידה.

 

ג'סיקה – האם ביטול מוחלט של ההנחה למי ששילם מראש היה חכם? האם זה לא יפגע בתזרים המזומנים.

 

הועד – מקווים בשנה הבאה להחזיר את ההנחה עבור משלמים מראש בשיעור סביר.

 

אודי צ'ציק – התשלום מראש כיסה חודשים מראש.

 

הועד – בפועל הסכום שימש כיתרה עד אמצע השנה ולא נוצל.

 

תמי זילברברג – למה הותקן אינטרקום?

 

הועד – משתי סיבות האחת דיירים נגשים למשרד גם מחוץ לשעות קבלת קהל והאינטרקום מאפשר שליטה. כמו כן לפני שנתיים היתה גם אלימות כלפי מזכירת הועד. מדובר באינטרקום+מסך.

 

בן הדור – מבקשת הבהרה על המשכורות בסוף 2010. כאשר תקציב 2011 נקבע, היקף המשרה של דליה היה נמוך יותר. במהלך השנה היקף המשרה גדל. מירי מבקשת הבהרה על סעיף שינוי תקנון בתים משותפים.

 

הועד – האצלת סמכות על הכניסות – הועד מבקש לקדם שינוי לפיו כל כניסה  תוכל להחליט באופן עצמאי על מכירת שטח הגג .

 

זיוה סימון – הוחלט לא להוציא כסף על קידום תהליכים על הגג.

 

יואב הדר – מסביר כי סמכות האסיפה לקבל או לדחות את התקציב.
 

עדנה שבתאי – העתוי של ביצוע פרוייקט הגגות בשנה של אי ודאות בטחוני בעייתי.

 

תמי זילברברג – המשכורות במשרד לא פרופורציונליים לשעות קבלת הקהל בועד. יש בקשה לדון בשעות קבלת הקהל בועד.

 

ניסים אזולאי – ביטוח מבנה מה גובה ההשתתפות העצמית במקרה של רעידת אדמה? לבדוק אחוז ההשתתפות העצמית. ניסים מבקש לקבל את הפוליסה.

 

משה תשובה – הסיכום על שינוי תקנון הוא לבחינת הנושא לא לביצוע שינוי. בקשה להציג את חוו"ד של עורכי הדין לציבור.

 

אודי צ'ציק – תקציב הגגות הוא תקציב מיוחד

 

גיורא חרמוני – ביטול ההנחה למשלמים מראש הוא טעות , למה אין רזרבה בתקציב

 

יפתח דקל – התקציב לעניין שינוי תקנון הוא רק לבדיקת היתכנות ולא שום דבר מעבר.

 

משה תשובה – מתנדב לעזור בספירת הקולות.

 

הצבעה על התקציב

 

בעד – 26

נגד – 13

נמנעים – 0

 

התקציב אושר.

 

ניסים אזולאי – הסתייגות- מבקש לבדוק תקציב של שנה הבאה,  מקובל בתקציבים להצביע סעיף סעיף בתנאי שמבקשים את ההסתייגות מראש אז מעלים הסתייגות להצבעה. אם יש רוב להסתייגות אז מתקנים את הסעיף.

מי שמעלה הסתייגות צריך גם להציע מקור תקציבי חילופי.

 

הועד ישקול את ההצעה.

 

הישיבה ננעלה.