אסיפה כללית מאי 2014

22/05/2014

אסיפה כללית 22.5.2014

פרוטוקול

ניהול האסיפה:

·      מזכירה נבחרת - איילת זהר

נוכחות: 

11  נוכחים.

סדר היום:

1.       עדכונים שוטפים.

2.       הצגת מאזן כספי שנת 2013 ע"י רו"ח האגודה מר דרור ציוני.

3.       אישור מינוי רו"ח אגודה חדש.

 

מירי  בן הדור יו"ר הועד מעדכנת :

בשבוע הבא חותמים חוזים עם קבלני איטום.

פעם ברבעון יפורסם סטטוס התקדמות וסטטוס כספי, במידה ויעלו בעיות במהלך הפרויקט נודיע ונעדכן.

ב26.6.14 ועדת ביקורת תציג את הדוח שלה ויערכו בחירות לוועדת ביקורת, עדכון הוצאות סטטוס כספי רבעוני לשנת 2014  

 

הצגת מאזן כספי 2013 ע"י רו"ח האגודה:

 

דרור ציוני : בדוח המוצג יש גרעון גדול בשוטף , הגרעון בשוטף 236,000 אלף ₪ .

שנת 2013 הוציאו 236,000 אלף ₪ יותר מהתקבולים.

גרעון הינו רע מכל הבחינות בכל שנת תקציב צריך שיהיה עודף מסוים .

הגרעון הנ"ל הנו גרעון שנמשך משנים קודמות והוביל לגרעון מצטבר.

 

דייר עופר פזי – אילו הוצאות הגדילו השנה את הגרעון :

דרור רו"ח : שיפוץ מרכז מסחרי , עבודות גינון שחרגו מעבר לתקציב הרגיל.

 

מירי יו"ר – הצעת התקציב שלנו לשנת 2014 הייתה מצומצמת על מנת לחסוך בעלויות ולמזער את הגרעון.

 

הצבעה על אישור מאזן כספי 2013 :

 

11 בעד.

 

מינוי רו"ח חדש לאגודה מר אלי רונן :

 

לאחר בדיקת הרזומה של אלי והיכולות שלו לבצע את העבודה ולבצע את המאזן את המאזן.

זינה הינה מנהלת החשבונות של האגודה .

אלי רונן יוציא תלושי משכורת לאיילת וזינה.

 

אישור רו"ח חדש מר אלי רונן:

 

אושר ע"י 11 חברים.

 

 

סוף ישיבה.