אסיפה כללית - נובמבר 2011

29/11/2011

 

 

אסיפה כללית      29.11.2011

 

1.      יו"ר האסיפה נבחר – ­­­­­­­­­­­  יואב הדר

                              מזכירה נבחרת ג'סיקה ברסלר

                              נוכחות:  כ – 80 נוכחים.

 

2.      דו"ח ביניים של ועדת ביקורת- נציג הועדה אורי בר סלע

תודות לחברי הועד המסיימים כהונה.

דוח הביניים עוסק בתחום בקרת ניהול תקציב  של האגודה וזאת על פי סעיף 3.1 לתקנון.

המידע נאסף מהגורמים השונים העוסקים בצד הכספי הן מתוך ועד האגודה והן בעזרת אנשי המקצוע המספקים  שירותים לאגודה.

היה רצוי שהגזבר יהיה מצוי בפרטי הניהול הכספי וייתן מענה לוועדת ביקורת בענייני תקציב.

 

ניהול התקציב

חריגה בנושא מי גינון בשל עליית מחירי המים. כתוצאה מכך נערך  צמצום בסעיף הגינון. רצוי שהדבר יבוא לידי ביטוי בפרוטוקול הועד.

חריגה בסעיף מי גינון עקב הופעת חוב בלתי צפוי משנים עברו באזור המרכז המסחרי.  נתקבלו הסברים מועד האגודה ונמצאו תקינים.

הכנסות - לא התקבל דו"ח הכנסות מרו"ח עד למועד כתיבת הדוח וחבל, על פי נתוני הועד – הגביה עומדת על 98%-99%.

על פי התקנון כל סטייה משמעותית בתקציב צריכה לבוא לידיעת ועדת ביקורת, אנו מצפים בסטיות משמעותיות מן התקציב  שהועד יפנה לוועדת ביקורת ולאחר מכן לאסיפה.  (מצ"ב דוח ביניים ועדת ביקורת 2011)

בדיון שהתנהל במהלך הצגת דוח הביקורת  עלתה בקשה  לוועד הנכנס – לטפל בנושא צריכת מים משותפים בשכונה וחיובי העיריה את הדיירים.

 

 

3.      הצגת המועמדים לועד

עפ"י רשימה מצורפת.

 

4.      בחירות לועד

נאמרו ברכות לחברי הועד היוצא , ברכות על כמות המועמדים המשמעותית וברכות על כמות המשתתפים הרבה באספת הבחירות.

הועלתה הצעה  - לפעם הבאה בבחירות לועד, המועמדים יציגו את עמדתם ופרטיהם בחוזר שיופץ לכלל הדיירים לפני אסיפת הבחירות ובאסיפה עצמה יוכל כל מועמד להוסיף פרטים ולענות על שאלות מהקהל המשתתפים במידת הצורך.

 

נספרו -  125 פתקים – 125 נמחקו מרשימת הבוחרים.

 

נבחרו –

יפתח דקל      -      66 קולות

רביד גת           -       56  קולות

אביב לוטן       -       53  קולות.

טובה שפרן     -       51 קולות

אורנה אוורבוך-      42 קולות

נעם אברהמי   -      41 קולות

אריאל כהנא   -       30 קולות

ענת חלפין      -        12 קולות

 

יפתח דקל רביד גת ואביב לוטן נבחרו לועד, טובה שפרן מהווה עתודה למקרה שחבר ועד מפסיק את פעילותו.

ננעלה האסיפה