דוח ביקורת - מאי 2012

30/05/2012

 

 

מעוז אביב

ועדת בקורת

דו"ח בקורת שנתי
מאי 2012

 

מוגש ע"י:

- אלי בן-ארי

- משה תשובה

- אורי בר-סלע

 

בדו"ח זה, האחרון להרכב הנוכחי של ועדת הביקורת, התמקדנו בעיקר בנושאים רחבים הנוגעים ברובם לכלל תושבי השכונה.

 

אנו רוצים להודות לחברי הועד ולמזי על הסיוע במילוי תפקידנו.

 

ציון לשבח לפתיחה

חגיגת ערב יום העצמאות על גבעת הכפירים היתה השנה לא רק מאורגנת היטב, אלא גם הצריכה עבודה מאומצת ואינטנסיבית באופן חריג מול העיריה כדי להבטיח את עצם קיומה, זאת לאור דרישות שונות של העירייה כתנאי לקיום האירוע. הועד והנהלת האגודה פעלו ביעילות והבטיחו את קיום האירוע והצלחתו גם השנה, ועל כך הם ראויים לשבח.

  

תעריף השקיה – מי אביבים

תעריף המים להשקיה בשכונה, המסופקים על ידי חברת מי אביבים, עלה בתקופה האחרונה, והוא עומד כיום על כ-14 ₪ לקוב, לעומת כ-8 ₪ לקוב שהוא תעריף ההשקיה העירוני הרגיל. משמע, שהשכונה משלמת 6 ₪ יותר לכל קוב. בתחשיב שנתי גס מדובר בעלות נוספת של כ-100 אלף ₪ לשנה.

 

הסיבה לפער היא ההתייחסות לשטחים שבבעלות האגודה כשטחים פרטיים, למרות שמהותית מדובר בשטח ציבורי לכל דבר, שכלל הציבור עושה בו שימוש בלתי מוגבל. הועד והנהלת השכונה מטפלים בנושא זה באופן אינטנסיבי, ומנסים לשנות את רוע הגזירה.

 

עמדת ועדת הביקורת היא שמדובר בנושא שחייבים לא לוותר בו, לא רק בשל העלות הגדולה אלא גם כי מדובר בהחלטה שרירותית ולא מוצדקת. במידת הצורך יש להגיש עתירה נגד עירית תל אביב וחברת מי אביבים. הועד הביע עמדה דומה. יש, כמובן, לקוות שהדברים יסתדרו בלי מאבק, שכרוך גם בהוצאות כספיות וכתמיד סיכויי הצלחתו אינם ודאיים, אבל בדיוק לצורך מאבקים כאלה קיימת האגודה.

 

 

שיפוץ הגגות

זו כבר השנה השלישית שעניין זה זוכה להתייחסות בדו"חות הביקורת, ולא בכדי. מדובר בעניין רב חשיבות והשלכות. השנה הושלמו "ההליכים המקדמיים" והחלה גבית התשלומים למימון השיפוץ, דבר שבאופן לא מפתיע גרר ביקורת ותרעומת מצד רבים מתושבי השכונה, גם כאלה שלא היו מעורבים בהליך לפני כן.

אנו מוצאים לנכון לציין לשבח את התהליך שניהל הועד השנה לצורך קידום פרויקט זה, שההחלטה עליו נפלה בתקופת כהונת הועד הקודם. ההסברים לחברים, קיום האסיפה, ובמיוחד הפצת דפי ההסבר הכוללים שאלות ותשובות, מהווים יחד טיפול נאות וראוי בקידום פרויקט מורכב מעין זה. גם התנדבותו של חבר הועד, מהנדס במקצועו, ללוות את נציגי הקבלן בעת שיקבעו אילו דודי שמש צפויים לשרוד את תלאות ההעברה שביצוע שיפוץ הגג מחייב, ראויה גם היא לשבח.

עדיין נשמעים גם קולות ביקורת לגבי אופן קבלת ההחלטה, שיש הטוענים כי לא היה תקין. יש גם הטוענים כי היה מקום לשקול להותיר את הנושא לטיפול נפרד של הדיירים בכל אגף, ולא לעשותו במסגרת שכונתית, ולכך משיבים אנשי הועד שלא רק שהנושא טופל באופן מרוכז גם בעבר, אלא שיש גם "יתרון לגודל", ולכן ההחלטה לטפל בנושא באופן מרוכז היתה הגיונית ומוצדקת.

בכל מקרה, כעת, לאחר שהפרויקט כבר יצא לדרך למעשה, ורוב הדיירים גם החלו לשלם עבורו, ניתן להתייחס אליו כאל עובדה מוגמרת. אין ספק שבעתיד, עת תעלה השאלה האם יש צורך לטפל בבעיה כלל שכונתית במרוכז ע"י הועד או בנפרד, יהיה צורך ליתן את הדעת לשאלה באופן מעמיק ולהכריע בה לגופה.

 

תפקיד האגודה בהתחשבנות בין מבצעי הרחבה באותו אגף

הנושא המוגדר בכותרת התעורר לאור מקרה ספציפי שהתרחש בשכונה, ושלגביו הועבר דו"ח פרטני של ועדת הביקורת לוועד ולמנהלת משרד הועד.

השאלה הכללית יותר מתייחסת למקרה בו בוצעה הרחבה לא מלאה באגף מסוים בעבר, וכיום מתבקש אישור נוסף להרחבה באותו אגף. במקרה כזה, נדרשת התחשבנות כספית בין הדיירים . כדי לקבל את היתר הבניה על הועד לחתום על הסכמה למתן ההיתר, אך כפי שהבהיר היועץ המשפטי של האגודה, גם אם תסרב האגודה לחתום, יכול המבקש להתעקש ובסופו של דבר העיריה תאשר לו להרחיב.

ועדת הביקורת סברה כי תפקיד הועד הוא לנסות במידת האפשר לסייע לדיירים להסדיר מחלוקות ביניהם, ולכן שתנאי לחתימת הועד על בקשה לבנית הרחבה באגף שכבר בוצעה בו הרחבה בעבר, יהיה קבלת אישור מהשכנים לאגף כי ההתחשבנות הכספית ביניהם בנוגע להרחבה הושלמה. מובן שהנחת המוצא היא כי יכולת הטיפול של הועד במקרה כזה היא מוגבלת לדרישה כאמור, ואם מתברר שיש דייר סרבן אזי על הועד לחתום על הבקשה להיתר, ולהפנות את הדיירים בלית ברירה לערכאות משפטיות. במקרה כזה, מתבקש שהועד או תת ועדה שלו, יעשו ניסיון אובייקטיבי להבין את המחלוקת ולסייע לדיירים לגשר על המחלוקת ביניהם. זאת ולא עוד.

לאחר דיונים בנושא, מסתבר שהועד הנוכחי מקבל עמדה זו והחל לנהוג לפיה בפועל בחודשים האחרונים. היו מספר התחשבנויות בין דיירים לאחר שהופנו לכך ע"י הנהלת האגודה, והועד גם ניסה (ונכשל) להביא לפשרה במקרה הספציפי שעורר את הסוגיה. בשל לחץ זמן והצורך לטפל בנושאים בוערים יותר טרם קיבל הועד החלטה מסודרת בנושא, והובהר שיש כוונה לטפל בו במהלך השנה הקרובה.  ועדת הביקורת מצפה שאכן כך יהיה.

ביטול ההנחה שהייתה נהוגה למשלמים מיסי ועד מראש

ורכישת תווי קניה בהנחה לסופר עבור תושבי השכונה

 

מדובר בשני נושאים נפרדים, אך בירור העלה שהם כרוכים זה בזה.

השנה ביטל הועד את ההנחה שהייתה נהוגה בעבר למי ששילם מראש את מיסי הועד לכל השנה (להבדיל מהמשלמים כל חודש), דבר עליו התלוננו כמה מאלו שנהגו לשלם מראש בעבר.

כמו כן, לקראת פסח השנה, בניגוד לשנים קודמות, לא רכש הועד תלושי הנחה לסופר השכונתי, דבר שעורר תרעומת בקרב רבים.

בוועד הסבירו כי ביטלו את ההנחה למשלמים מראש, משום שההנחה שניתנה בעבר בסך 8% מגובה דמי הועד השנתיים, היתה גבוהה מדי, וגרמה הפסדים לקופת הועד. בהקשר זה הוסיפו שכיום כמעט 400 חברי אגודה משלמים בהוראת קבע, ושאין דרישה גדולה לתשלום מראש.

מעבר לכך, הובהר כי אי קבלת התשלום מראש גרמה לירידה ברזרבות בקופת הועד, וכך לא היה די כסף לרכישת תלושי ההנחה לקראת פסח (תלושי ההנחה נמכרים על ידי רשתות המזון פעמיים בשנה, לקראת ראש השנה ופסח).

לדעת ועדת הביקורת,  כפי שהובעה באזני הועד, מדובר בתוצאה לא רצויה, גם אם ביטול ההנחה הגבוהה למשלמים מראש הוא מוצדק. לדעת ועדת הביקורת, נכון לשמר את האופציה של תשלום מראש, אם כי כמובן תוך מתן הנחה קטנה יותר, התואמת את גובה הריבית הנהוגה במשק באותה עת. הדבר מאפשר שמירת רזרבות גבוהות יותר בקופת האגודה לצרכים שונים. הועד הבטיח לשקול נקודה זו.

בנוגע לתלושי ההנחה לסופר, מדובר בשירות רב ערך לחברי האגודה שנזקקים לשירותי הסופר השכונתי. אין חולק כי רמת המחירים בסופר גבוהה במיוחד, וההנחה של מעל 15% שמאפשרים התלושים היא משמעותית עבור רבים. השירות לתושבים בנקודה זו צריך להיות עקבי.

לכן הוצע ע"י ועדת הביקורת, כדי להבטיח תועלת אופטימלית לתושבי השכונה, שרכישת התלושים תיעשה כנגד הזמנה ותשלום מראש, זמן מה לפני מועד הפצת וחלוקת התווים. כך נעשה במקומות רבים בארץ שרוכשים תלושים במרוכז, בהתאם להיקף ההזמנה הכולל של הציבור במקום. הדבר גם יפחית את הסיכוי שוועד האגודה יישאר עם תלושים שלא נמכרו, ינתק את התלות ברזרבות הכספיות של הועד בעניין זה, ויאפשר לתושבים לקבל את כמות התווים הרצויה להם.  יצוין כי חברי הועד הביעו נכונות ואף תמיכה ברעיון, ויש להניח כי הוא ייושם במועד חלוקת התווים הבא, לקראת ראש השנה.

 

קו 40

למרות מאמצים רבים של מזי, עדיין לא חלה התקדמות בהחזרת קו 40 למסלולו הקודם, ותושבי השכונה שלנו, כמו אלו שבסמוך אליה, עדיין מנותקים מהחיבור הישיר שהיה להם בעבר בתחבורה ציבורית לקניון ר"ג, רח' ז'בוטינסקי ואזור הקריה. 

מדובר בפגיעה קשה באיכות החיים של מי מהתושבים שנזקקים לשרות זה (כמו ילדים שירצו להגיע לקניון בקיץ), ולכן אין ברירה אלא להמשיך לפעול מול כל מי שיכולים לשנות את רוע הגזירה כדי להחזיר את המצב לקדמותו. הועד מודע לבעיה והבטיח שהעניין יטופל גם בהמשך, עד אשר, יש לקוות, הבעיה תיפתר. במידה ויתברר שאין התקדמות למרות המאמצים מומלץ לנסות לגייס לפעילות השכנוע מול הרשויות אנשים נוספים להפעלת לחץ נוסף שאולי יעזור.

התקציב

התקציב מאוזן ובנוי היטב, ההוצאות מתאימות לתקופה זו של השנה. יחד עם זאת יש מקום להתייחסות ועד השכונה לגבי תרחיש בו לא תתקבל תביעת האגודה לתעריף מים מוזל.

שאלתנו היא: מה בכוונת הועד לעשות במצב זה? להעביר תקציבים אחרים, ליבש דשאים ? חובה על ועד השכונה לידע את התושבים.

 

שימוש אפשרי במעברים

וועדת בקורת דנה בנושא לאחר אירוע שבו היו חילוקי דעות בין חברים שונים מהאגודה מצד אחד, וועד האגודה וחברים אחרים מצד שני. ועדת ביקורת מדגישה שוב את חשיבות יצירת דו שיח פתוח וחופשי לגבי סוגיות שונות עם חברי האגודה. כמו כן, יש לדעתנו לגבש מדיניות אחידה לגבי שימוש ותחזוקה של המעברים בשכונה. אנו יודעים שנושא זה תוקצב אך לצערנו לא ראינו פעילות בנושא.

 

שימוש בטוח בדואר אלקטרוני

חבר אגודה פנה בנושא זה לוועד ואל וועדת בקורת. הבקשה היא שכאשר יישם הוועד שימוש בדואר אלקטרוני לתקשורת עם חברי האגודה, הדבר יבוצע באופן שישמור על פרטיות כתובת האימייל, ולא ייווצר פתח להפצת "דואר זבל" (spam) לתיבה. דוגמא לא מוצלחת הייתה איסוף כתובות הדואר האלקטרוני על גבי דפים שנתלו בכניסות לבתים, דבר שפוגם בפרטיות בעל הכתובת. אנו מצטרפים לפנייה זו של חבר האגודה, ומבקשים מהוועד להגדיר נוהל כתוב בטרם שימוש בדואר אלקטרוני, שיישם מדיניות אבטחה תקינה בנושא.

 

שני נושאים נוספים בהם האגודה פעילה

שני נושאים אלו מהווים דוגמא למקרים בהם פעילות האגודה תורמת לאיכות החיים בשכונה.

 

  • בניה בסטייה מהיתרי בניה:  סטייה מהיתר בניה היא עבירה שהועדה המקומית לתכנון ובניה אמורה לטפל בה על פי חוק. עבירות כאלה נעשו גם בשכונה. הועד החליט כי במקרים כאלה, למרות שלכאורה מדובר בעניין שבין האזרח לרשות, הועד יסייע לאכיפת החוק על ידי מתן אינפורמציה, תיעוד וכד'. זו פעילות רצויה, שכן אכיפת חוקי הבניה לא תמיד נעשית ביעילות, והחלטת הועד לתרום לכך היא רצויה ומועילה.
  • קידום אישור מרפסות צפוניות: כבר זמן מה מקדמת האגודה מול העיריה, בטיפול אישי מסור של מזי, בקשה לקבלת אישור להוספת מרפסת בצד הצפוני, כהשלמה ויישור חזית עם ההרחבה הצפונית הקיימת. היות ומדובר במרפסת שכנראה ניתן יהיה לבנותה בכל דירה בלי תלות בבניה שמעליה או מתחתיה, הרי שאם הבקשה תאושר יהיה בכך כדי לתרום לרווחת הדיור בשכונה, לאור העובדה שרוב מוחלט של המרפסות שהיו קיימות פעם בחזית הצפונית, אינן קיימות עוד.  הטיפול מול העיריה הוא מורכב וממושך, ויש כוונה להמשיכו עד לאישור. אפשר רק לברך על כך.