חוזר 721

23/05/2011

חוזר הועד מס' 721

23    במאי   2010   [צריך היה להיות 2011, אך כך פורסם במקור. בחוזר הבא הטעות תוקנה]

 

שלום רב,

 1. אסיפה כללית – תזכורת
  הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי, 6 ביוני 2011 בשעה 20:30 בחדר מורים בבית ספר מגן, אם לא יגיעו מספר חברים כנקוב בתקנון תדחה האסיפה לשעה 21:00 ותתקיים עם כל מספר חברים.

  סדר יום האסיפה:
  * אישור דוחות כספיים 2010 – יוצג ע"י רו"ח דרור ציוני
    (מצ"ב דפים  מהמאזן)
  * אישור המשך העסקתו של רו"ח דרור ציוני
  * דו"ח ועדת ביקורת
   

 2. פינוי המקלטים – תרגיל גדול ביוני של פיקוד העורף
  באמצע חודש יוני 2011 יערך תרגיל ארצי עם אזעקות, ושליחת הודעות SMS  לתושבי הארץ שבהם ידרשו להיכנס למרחב מוגן, אנו מבקשים מכם להיערך בהתאם, במעוז אביב אין מרחבים מוגנים בדירות והמקלטים מהווים פתרון לעיתות חירום, דאגו לפינוי המקלט מחפצים ופסולת כך שיהיה פנוי לשימוש. אנו נערוך בדיקה במקלטים, ואלה שימצאו לא פנויים ידרשו לעשות זאת.

 

 1. פינה חמה – מחפשים מתנדבים
  למפגשים של האוכלוסיה הותיקה המתקיימים בב"ס מגן בימי ראשון בשעה 16:00 אחה"צ, אנו מבקשים מתנדבים להרצאות בנושאים שונים כגון; כספים, משפטים, רפואה, פסיכולוגיה, בריאות, ספורט וכד' המעוניינים נא לפנות למשרד האגודה.

   

בברכה

ועד האגודה