חוזר 722

05/06/2011

חוזר הועד מס' 722

5    ביוני   2011

שלום רב,

1.    תיקון טעות
בחוזר הקודם מס' 721 נפלה טעות בתאריך החוזר.  נרשם 2010 במקום 2011.

2.    דו"ח ועדת ביקורת

מצורף דו"ח ועדת ביקורת .
 

3.    היסבים לבנקים למשכנתאות
דיירים שעדיין לא אספו את ההיסבים לבנק עבור המשכנתא מתבקשים להגיע למשרד לקבלם.
 

4.    בניה ושיפוצים
אנו מבקשים להזכיר לכם כי טרם סגירת עבודה עם קבלן ביצוע , יש להגיע למשרד האגודה לקבלת הנחיות להיערכות והתנהלות במהלך הבניה והפקדת שיק ערבון של הקבלן להבטחת התנהלות תקינה ושיקום נזקים שיגרמו.

בברכה
ועד האגודה