חוזר 725

11/09/2011

חוזר הועד מס' 725

11 בספטמבר  2011

שלום רב,

1.   הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית מיוחדת שתתקיים ביום 4.10.2011 יום שלישי, בשעה 20:00 באולם ביה"ס מגן , במידה ובשעה הנקובה לא יהיו מספר חברים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה בחצי שעה ותיפתח בשעה 20:30.

על סדר היום :  שיפוץ הגגות

·         מיכאל מרטון– יועץ האגודה למפרט שהומלץ , ינתנו הסברים בעזרת מצגת

·         עו"ד עמרי יקיר
58. נשיאת הוצאות [תיקון: תשמ"ד, תשנ"ב]  - ציטוט מחוק המקרקעין

(א) בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, הכל בהתאם לחלקו ברכוש המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות

 

·          הסברים בנוגע לשיפוץ הגגות

·          אישור פרוייקט איטום הגגות ואופן פריסת התשלומים

·         עלות מוערכת לכל משפחה בין 8,000- 9,000 ₪- סכום מדויק יתפרסם בגמר ההתמחרות בין הקבלנים שמתבצעת בימים אלה.

 

2.      החזרת קו אוטובוס  מס' 40  למסלולו הקודם
אנו ממשיכים לפעול לטובת החזרת  קו 40 למסלולו הקודם, נאספנו עשרות חתימות שנשלחו עם מכתב נלוהלמשרד התחבורה, לחברת דן ולעיריה.

3.     תווי קניה של מגה
הנכם מוזמנים להגיע למשרד לרכוש תווי קניה של מגה. ניתן לרכוש תלושים בסך 1000 – 2000 ₪ , בהנחה של  17% מהערך הנקוב.

4.    בלוני גז בישול
ברחבי השכונה כ- 15 משפחות שעדיין מחזיקות בלוני גז אישיים. אנו מעודדים את החברים לוותר על בלונים אלה, ולהצטרף לפזגזוחיבור לגז המרכזי. מפזגז מציעים לכל מי שמצטרף להחליף את הבלונים בחבור לגז מרכזי והכנת תשתית גז חדשה לדירה, ללא תמורה. המעוניינים מוזמנים להתקשר לשרות של פזגז.

5.      שחר- אינסטלציה נזקי מים
במסגרת ביטוח המבנה של האגודה זכאים התושבים לקבל שירות מחברת "שחר אינס'" לנזקי מים. מס' הטלפון שלהם – 1-700-70-71-71.
על התושבים לעשות התיאום מול חברת "שחר" אישית  ולא להטיל זאת על אלי רחמים , קבלן האחזקה. לאחר פתיחת קריאה,יש לשמור את מס' הקריאה לזיהוי לצורך השלמת טיפול.
 

6.   בזאר בגבעה – 17 בספטמבר יום שבת– תפורסם הודעה

7.   הפנינג בגבעה – יפורסם מועד בין החגים
 

ועד האגודה