חוזר 727

06/11/2011

 

חוזר הועד מס' 727
6  בנובמבר   2011

שלום  רב,

1.      האסיפה הכללית שהתקיימה ב- 4/10/11
באסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך 4/10 הציג הועד את התהליך  שביצע עד שהגיע למסקנות כפי שהוצגו לחברים.  המצגת כללה:

·         תיאור הבעיה על הגגות

·         התהליך שביצע  הועד כדי להגיע לפתרון

·         הפיתרון הטכני

·         הפן החוקי / משפטי

·         עלויות הפרויקט

·         היום שאחרי הפרויקט – איך להימנע מלהגיע לאותומצב

התהליך קיבל  את תמיכת ועדת ביקורת, שהצביעה על תהליך ראוי, המחייב עם הזהירות המתבקשת את כלל התושבים לבצע את הפרוייקט

באסיפה אושר התהליך לשפץ את כל הגגות כאשר בשלב ראשון יתבצע פיילוט על שני בניינים שלמים ולאחר פרסום סכומים מדוייקים יתבצע הפרוייקט בכל בנייני אגודה.

הסכום שאושר לגביה מהתושבים הוא  9,000 ₪ לדירה. (כ-187 ₪ לחודש X 48 תשלומים למשפחה), אנו מרכזים את הנתונים הסופיים והתחשיבים ע"פ גודל הדירות. ברגע שיהיו ברשותנו נפרסם אותם ונתחיל בגביית הכספים.

כל המידע של הפרויקט נמצע במשרד הועד ואפשר לקבל עותק של המצגת שהוצג באסיפה בפורמט אלקטרוני או קשיח, אנא פנו למשרד הועד.

נשמח ונודה על שיתוף פעולה מצדכם.

2. אסיפה כללית לבחירות לועד
אנו מזמינים אתכם לאסיפה כללית שתתקיים ביום שני 29/11/2011 בשעה 20:30 באולם בי"ס מגן, אם בשעה הנקובה לא יהיו מס' חברים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותחל עם כל מספר חברים. מועמדים לחברות בועד האגודה
אנו קוראים לחברים חדשים אשר יציגו מועמדותם לועד האגודה, שניים מחברי הועד, דיויד טראוב וורנרואסתי רעי, ימשיכו לשנה נוספת במסגרת בחירתם מלפני שנה.
ניר כפתורי פרש מתפקידו בועד, רמי כוריאלוענת חלפין מסיימים את כהונתם ואם יחליטו להציג מועמדות פעם נוספת יצטרכו לעמוד לבחירה. ניתן להציג מועמדות עד לתאריך  21/11, יום שני בשעה 20:00.
דרושים חברי אגודה אשר מרגישים שיש בידם לתרום, בעלי תפיסה חברתית  יחד עם יכולת קבלת החלטות.

2.      תחנת אופניים בשכונה - להשכרה
כפי  שבודאי ראיתם , עירית ת"א הציבה תחנה להשכרת אופניים בשיפולי גבעת הכפירים במרכז החניה, וזאת לטובת תושבי השכונה. אנו מברכים את העיריה על צעד זה ומקוים ששירות זה ישמש את תושבי השכונה. בקרוב ישלימו הפעלתה.

3.    איסוף כתובות e-mail

אנו מעוניינים להמשיך ולאסוף כתובות מיילים של תושבי השכונה, בתקופה הקרובה יפקדו את ביתכם נציגים עם רשימות על מנת לעדכן את הכתובות, מי שמעונין יכול לשלוח למייל המשרד את כתובתו , דבר שיקל עלינו  באיסוף.

בברכה, ועד האגודה