חוזר 728

22/11/2011

 

חוזר הועד מס' 728

22 בנובמבר  2011

שלום רב,

1.      תזכורת לאסיפה כללית
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 29 בנובמבר 2011, בשעה 20:30 באולם בית ספר מגן, אם לא יהיו בשעה היעודה מספר חברים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותתקיים עם כל מספר חברים.

על סדר היום:
* דו"ח ביניים ועדת ביקורת
* הצגת המועמדים לועד
* בחירות לועד
 

2.      החברים שהגישו מועמדות לועד האגודה
 

1.      אביב לוטן          בית 4 כניסה 6 קומת קרקע

2.      אורנה אוורבוךבית 11 כניסה 2 קומה ג'

3.      אריאל כהנא     בית 2 כניסה 4 קומה א' + קרקע

4.      טובה שפרן     בית 5 כניסה  3 קומה ב'

5.      יפתח דקל      בית 15 כניסה 1 קומה ג'

6.      נעם אברהמי  בית 1 כניסה 3 קומה ב'

7.      ענת חלפיןבית 3 כניסה 4 , קומה ג' – יו"ר הועד היוצא

8.      רביד גת     בית 11 כניסה 2 קומה ב'

מתוך החברים הללו יבחרו שלושה ויצטרפו לאסתי רעי ודיויד טראוב-וורנר הממשיכים לשנה נוספת.
לאסיפה יש להגיע עם תעודה מזהה, ניתן להביא יפויכח של בן או בת זוג בלבד בצרוף תעודה מזהה.

 

3.      איסוף מיילים מתושבי השכונה
בימים הקרובים יעברו אצלכם יעל ונועה, עם רשימה שקיבלו במשרד הועד על מנת לאסוף כתובות מייל שלכם לעדכון במשרד הועד, נודה לכם על שיתוף הפעולה.

 

 

בברכה

ועד האגודה