חוזר 729

04/12/2011

 

חוזר הועד מס' 729

4        בדצמבר  2011

שלום רב,

1. אסיפה כללית בחירות לועד האגודה

באסיפה הכללית שהתקיימה בתאריך 29/11/2011 התקיימו בחירות לועד האגודה.
החברים שנבחרו לועד הם, יפתח דקל, רביד גת, ואביב לוטן, ומצטרפים לאסתי רעי ודיויד טראוב-וורנר.

במקום הרביעי נבחרה טובה שפרן והיא מהווה עתודה למקרה שחבר ועד מפסיק את פעילותו.

אנו מודים לחברי הועד ענת חלפין, רמי כוריאל, וניר כפתורי,  שמסיימים את תפקידם, על התרומה מזמנם בטיפול בענייניה  השוטפים והמיוחדים של האגודה, אם מול גורמי פנים ואם מול גורמי חוץ, על כך נתונה תודתנו.
אנו שמחים עלמספרהמועמדים והתושבים באסיפה. אנו מדגישים שניתן לסייע לפעילות הוועד, ואם יש חברים שמעוניינים לעזורבנושא מסויים,מוזמנים לפנות למשרד.

2. קשרי קהילה- "קפה מגן"

על הקשר בין ספורט, הישגים בלימודים, פיתוח אופי וחינוך לערכים.

מרצה: פרופ' רוני לידור, נשיא המכללה האקדמית בוינגייט, והכי חשוב אבא לילד בב"ס מגן ושל שתיים שסיימו  אותו.
ההרצאה תנסה לענות על כמה שאלות המעניינות אנשי חינוך, הורים לילדים שעוסקים בספורט ואנשי ספורט:
* האם יש קשר ביין הצטיינות בלימודים והישגים בספורט?
* האם ספורט אכן בונה אופי?
* האם ניתן לטפח חינוך לערכים בעזרת ספורט?

בהרצאה יסוכמו בקצרה ממצאי מחקרים עדכניים שבחנו סוגיות אלו ויתנהל דיון בהשתתפות הקהל.

הנכם מוזמנים לאולם בי"ס מגן ביום ראשון, 11 בדצמבר 2011 בשעה 20:30 (ההרצאה תחל ב- 20:45)

3. שיקום ערוגה בין החניה לשביל המרכזי
לאחר פניות שלנו על המצב עגום של הערוגות לצדי השביל המרכזי בין בית 7-2 לעיריה, וסיור שערכנו איתם במקום, הוחלט על ידם להוציא את כל הצמחיה החולה והיבשה ולחדש את הצמחים בשטח זה. ערוגות אלה הינם באחזקת העיריה וכל הטיפול בהם מכספי עיריה.

4. שוטטות כלבים
אנו מקבלים תלונות רבות על כלבים משוטטים, המטרידים את העוברים ושבים, ומשאירים גללים על המדרכות והמדשאות. אנו מזכירים לכם כי המדשאות והמדרכות אמורים לשרת תחילה את תושבי השכונה, חל איסור על שליחת הכלבים ללא בעלים ולכן אנו מבקשים מהתושבים ליצור קשר עם העיריה בטלפון 106- ולדווח על הכלבים. ומכם, בעלי כלבים –אנו מצפים לקחת אחריות על כלבכם, גם ילדכם מסתובבים בחצרות וגם הם דורכים על הגללים- אנו הקפידו לאסוף אחריהם.

בברכה

ועד האגודה