חוזר 731

06/01/2012

חוזר הועד מס' 731

5     בינואר   2012

שלום רב,

1.    הזמנה לאסיפה כללית
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 24 בינואר 2012, בשעה 20:30 בבי"ס מגן , אם לא יגיעו בשעה הנקובה מספר משתתפים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותתחיל עם כל מספר משתתפים.

על סדר היום:
* אישור תקציב האגודה לשנת 2012.
 

2.    תקציב האגודה לשנת 2012
2.1 הכנסות

[הפירוט מופיע בקובץ המצורף]

ביאורים לסעיפי הכנסות

1.    מיסי חברים- השנה ערכנו מספר שינויים בקשר להנחות לאופני התשלום השונים.
למשלמים בהוראת קבע הוקטנה ההנחה ותעמוד על  5 ₪ בחודש (במקום 10 ₪)
למשלמים בתשלום חד פעמי  לכל השנה- בוטלה ההנחה. מי שנהג לשלם בתשלום אחד יוכל לבחור אם להמשיך לשלם במשרד או לעבור לתשלום באמצעות הוראת קבע.

2.    מיסי חנויות – מיסי החנויות יועלו בשיעור של 3% החל מינואר 2011, יוצמדו למדד ויעודכנו אחת לשנה.

3.    הכנסות מדמי הסכמה- דמי הסכמה להעברת זכויות בדירה הועלו בפעם האחרונה לפני 16 שנה, בשנת 1996, הוחלט להעלות דמי הסכמה בשיעור של כ- 40%, הנמוך מעליית המדד בתקופה
ויעמדו על : דירת 2 חדרים 11,200 ₪
דירת 3 חדרים 13.440 ₪
דירת 4 חדרים 15,680 ₪
דירת 5 חדרים 18,000 ₪

2.2הוצאות בתקציב 2012

[הפירוט מופיע בקובץ המצורף]


ביאורים לסעיפי הוצאות
 

1. גינון – אחזקה שוטפת.  החל ביולי 2011 הוארך החוזה של חברת נויה קבלנית הגינון שלנו בשנים האחרונות והועלה הסכום החודשי ב-10%, ונחתם הסכם לשנה.אנו מזמינים מתנדבים אשר יהיו מוכנים להיות חלק מתת-ועדה לנושא זה שתעבוד בשיתוף עם ועד האגודה על מנת לתת דעה לתכנון גינון בשכונה.

2. מי גינון –בשנת 2011 ביחד עם שנת 2010 הסכום ששולם עבור מי גנון היה כ- 370,000 ₪. להזכירכם בינואר 2010 הועבר הטיפול מעירית ת"א לחברת מי אביבים , מחיר המים עלה באופן משמעותי כך שהסכום כמעט והוכפל ביחס לשנת 2009. הסכום המצויין בהערכת תקציב ל-2011 בסך 245,642 ₪ מגלם בתוכו חשבונות שלא נשלחו בזמן בעבור שנת 2010 מחברת מי אביבים.
תקצבנו השנה את מי הגינון לפי הממוצע של השנתיים האחרונות - 180,000 ₪. בכוונתנו להיעזר בכל גורם אפשרי, עירייה , משפטי, מקצועי על מנת להוריד את מחיר קוב מי גינון העומד היום על תעריף צריכה ביתית.

3. גינון חזיתות שדרוג גינון- לפני שנתיים תוקצב סעיף זה ב -280,000 ונוצל כמעט במלואו, בשנת 2011 תוקצב סעיף זה ב 230,000 ₪ ונוצל כ- 40% ממנו. השנה אנו מתקצבים סעיף זה ב -90,000 ₪. המטרה בסעיף זה היא שיקום, שדרוג והסבה לגינון חסכוני במים. עד כה ביצענו כ- 45% מהחזיתות הצפוניות ועוד מספר מקומות מרכזיים בשכונה. נמשיך גם השנה לטפח את החזיתות אולם עלינו לקחת בחשבון כי יש תנופה גדולה של בניה בשכונה ובאזורים שצפויה להתבצע בניה יידחה פיתוח הגינון. כמו כן יש לקחת בחשבון  כי נתחיל השנה לבצע את פרוייקט איטום הגגות ונצטרך ללמוד איך לבצע אותו עם מינימום נזקים לגינות.
 

4.  אירועים ותרבות- השנה הגדלנו סעיף זה וזאת על מנת להגביר את הפעילות תרבותית קהילתית., אנו מזמינים מתנדבים אשר יהיו מוכנים להיות חלק מתת-ועדה לנושא זה שתעבוד בשיתוף עם ועד האגודה על מנת שנטל קיום האירועים לא יפול על אדם אחד או שניים.
 

5. הרחבות- תוכניות עבודה,  פיקוח,  וקידום תב"ע מאחדת לכל התב"עות בשכונה.
עלינו לקדם תב"ע בסמכות ועדה מקומית שתאחד את כל התב"עות הקיימות בשכונה 2308, 2308א' 2827, 2691 (עירונית) כך שלא יהיו סתירות בין התב"עות ועל מנת להסדיר את כל ההקלות וההסדרים שהתקיימו לאורך השנים מול עירית ת"א. הצורך נובע מכך שהיתרים רבים "נתקעים" על דברים שכבר מזמן הצלחנו לפתור. עלינו להגיע למצב בו יהיה מסמך אחד מנחה לעיריה ולאדריכלים המגישים את הבקשות להיתרים.  עוד נאמר כי במסגרת תמ"א יש לנו אפשרות לממש תוספת מרפסת צפונית וזאת ללא צורך בהוצאת תב"ע. אנו מקדמים ביצוע מרפסת כזו , דבר שיאחד את החזיתות הצפוניות, ושנדרש מאיתנו ע"י עירית ת"א וכל דייר שהרחיב בעבר ומרחיב בהווה מתחייב לו. אין ספק שמרפסת פתוחהכזו, מעבר לתרומה לאיכות החיים שלהדיירים, תייפה גם את חזיתות הבתים, ותשלים חזיתות חדשות ואחידות לבנייני השכונה גם בחזית הצפונית, וגם בחזית הדרומית. לאחר השלמת העבודה מול העיריה נפעל להכין תוכניות עבודה לחזית הצפונית כפי שיש בידנו לחזית הדרומית.
 

3.    פרוייקט איטום הגגות – פריסת תשלומים והתחלת גביה
אנו מתחילים בגביית הכספים על מנת להתחיל בביצוע איטום הגגות בכל בנייני האגודה.
באסיפה שהתקיימה ב- 4/10/2011 אושר התקציב המיוחד למימון האיטום . לאחר בדיקת הנתונים הכספיים החלטנו לבצע את הפרוייקט על פני 4 שנים, ולא כפי שחשבנו תחילה לבצע את העבודה במהלך קיץ אחד. כפי שהוחלט באסיפה גביית הכספים תתפרס על פני 48 תשלומים (4 שנים ).

להלן התשלומים לכל דירה :
דירת 2 חדרים   150 ₪ לחודשX48 תשלומים
דירת 3 חדרים   168 ₪ לחודש
X48 תשלומים
דירת 4 חדרים   188 ₪ לחודש
X 48 תשלומים
בימים אלה, יפעל משרד האגודה על מנת לקדם גביית הכספים עבור פרוייקט זה. למשלמים בהוראת קבע יערכו שיחות טלפון על מנת לאשר הגביה הנוספת. אנו בודקים אפשרות לביצוע החיובים באמצעות הוראת קבע בכרטיסי אשראי.
בברכה ועד האגודה

4.    בעלי תפקידים בועד האגודה
דיויד טראוב- ורנר – יו"ר
אביב לוטן –גיזבר
אסתי רעי- מזכירה

                                                                                      בברכה

                                                                                                ועד האגודה