חוזר 732

20/01/2012

 

חוזר הועד מס' 732
20     בינואר  2012

שלום רב,

 

1.    הזמנה לאסיפה כללית– תזכורת
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שתתקיים ביום שלישי 24 בינואר 2012, בשעה 20:30 בבי"ס מגן , אם לא יגיעו בשעה הנקובה מספר משתתפים כנקוב בתקנון תידחה האסיפה לשעה 21:00 ותתחיל עם כל מספר משתתפים.

על סדר היום:
 אישור תקציב האגודה לשנת 2012.
 

2.    הרצאה בנושא : היערכות לשעת חירום
בתאריך 14 בפברואר תיערך הרצאה על ידי מר יעקב יפה, מהאגף לביטחון ולשירותי חירום, בנושא; מצבי החירום השונים ופעילות העיריה באירועי חירום. (נפרט בהמשך על כלל הנושאים שיעלו בהרצאה)

 

3.    ביטוח מבנה- היסבים לבנקים למשכנתאות

אנו לקראת חידוש פוליסת ביטוח המבנה. עדיין אין בידנו את המכתבים לבנקים למשכנתאות, הובטח לנו שיגיעו כך שנוכל לחלק אותם החל מיום ראשון 29/1/2012.
 

בברכה

ועד האגודה