חוזר 733

01/02/2012

 

חוזר הועד מס' 733
01 בפברואר 2012

שלום רב,

1.    אושר תקציב האגודה

באסיפה שהתקיימה ביום שלישי 24 בינואר 2012, אושר תקציב האגודה לשנת 2012.  כפי שדיווחנו באסיפה, תקציב הוועד מושפע מאד מהמחיר שאנו משלמים עבור מי גינון.  הנושא בטיפול מול העירייה וחברת מי אביבים.

לכל מי שרוצה עותק של התקציב, אפשר לגשת למשרד האגודה או לשלוח מייל לinfo@maoz-aviv.org.il עם המילים "תקציב האגודה 2012" בנושא המייל.

 

להלן פירוט התשלומים לחודש לפי גודל הדירות ואמצעי התשלום :

אופן התשלום

2 חדרים

3 חדרים

4 חדרים

5 חדרים

במשרד האגודה מידי חודש

200

230

270

300

בהוראת קבע(סכום חודשי)    

195

225

255

295

 

 

במקביל, מיסי החנויות יועלו בשיעור של 3% החל מינואר 2012, יוצמדו למדד ויעודכנו אחת לשנה.

2.    פרוייקט איטום הגגות – פריסת תשלומים והתחלת גביה

באוקטובר 2011, באסיפה הכללית אושר יישום הפרויקט לאיטום ובידוד של הגגות.  להלן דיווח על המשך הפרויקט:

·         לו"זלביצוע: וועד האגודה החליט לבצע את הפרוייקט על פני 4 שנים, ולא כפי שחשבנו תחילה לבצע את העבודה במהלך קיץ אחד. העבודה על הבניין הראשון (הפיילוט) תתחיל באפריל/מאי 2012.

 

·         כספים: כפישהוחלטבאסיפהבאוקטובר, גבייתהכספיםתתפרסעלפני 48 תשלומים (4 שנים ).  להלןהתשלומיםלכלדירה :

דירת 2 חדרים: 150 ₪לחודשX 48 תשלומים (או 4 שיקיםשל 1,800 ₪,אחדלכלשנה).
דירת 3 חדרים: 168 ₪לחודש
X48 תשלומים (או 4 שיקים של 2,016 ₪ ,אחד  לכל שנה).
דירת 4 חדרים: 188 ₪לחודש
X 48 תשלומים (או 4 שיקים של 2,256 ₪ ,אחד לכל שנה).

 

למי שמעונין לשלם מראש בסכום אחד את הפרוייקט תינתן הנחה של 3%.  בימים אלה, יפעל משרד האגודה על מנת לקדם גביית הכספים עבור פרוייקט זה.  למשלמים בהוראת קבע יערכו שיחות טלפון על מנת לאשר הגביה הנוספת.

 

·         מידעעלהפרויקט: באסיפה כללית שהתקיימה 24/1/2012, העלו תושבים את הנושא .  וועד האגודה הציג את הפרויקט באוקטובר ואפשר לקבל את המצגת באמצעות מייל.  אם רוצים את המצגת או מעוניינים להציג שאלות, נא לשלוח מייל ל-vaad@maoz-aviv.org.il עם המילים "פרויקט איטום גגות" בנושא של המייל.

 

3.    מי אביבים

אנו מודעים לכך שדיירים בשכונה קיבלו מכתב ממי אביבים ובהם דרישה להתקין מונה מים דירתיוכל עוד לא יבצעו זאת ידרשו לשלם מינימום 20 קוב בחודש. הפתרון מתחלק לשניים :

א.        לדירות מורחבות צפונה –אשר להן תשתית דירתית של צנרת מים כולל "חנוכיה". מוזמנים  להתקשר למי אביבים ולבקש להתקין מונה.

 

ב.        דירות ללא הרחבהנדרשות להתקין תשתית צנרת חדשה כולל "חנוכיה" , ורק לאחר מכן להתקשר למי אביבים על מנת להתקין מונה. במקרה זה אנו נכין תוכנית לביצוע, (כולל חיפוי הצנרת), שתחייב את הדיירים ובעלי המקצוע. בכוונתנו לבדוק מספר הצעות מחיר מקבלני אינסטלציה ומתוכם נמליץ על מבצע.

 

4.    אירועים קרובים –נא לשרייןאתהתאריכיםהבאים...

 

א.    10.2.2012(יום ו') - ט"ו בשבט (בשיתוף עם הגינה הקהילתית)

המסורתנמשכתוהשנה נקיים אירוע ט"ו בשבט במתחםהגינההקהילתית.  החל מהשעה 13:00 ועד לשעה 17:00 אחה"צ יתקיימו סדנאות שונות, תחרות עוגות , מופע מוסיקלי, ועוד (יפורסם פירוט).

 

ב.    14.2.2012(יום ג') - הרצאה בנושא הערכות עירונית לשעת חירום

אגודת מעוז אביב בשיתוף עם "קפה מגן" של בי"ס מגן ועיריית תל אביב מזמינים את תושבי השכונה והסביבהלהרצאה של מר יעקב יפה, בכיר בעיריית ת"א מהאגף לביטחון ושירותי חירום. ההרצאה מתחילה בשעה20:00 בדיוק, באולםשלבי"סמגן, ובה יוצגו דרכי הפעולה שלהעירייהבאירועיהחירוםהשונים כמו :
*היערכות לרעידות אדמה
* המענה לירי טילים
* תוכניות מיגון
* מפקדות והפעלת צוותי חירום

מטרת ההרצאה היא  להעביר מידע , ובנוסף ולשקול הקמת צוות חירום שכונתי.

 

ג.     16.2.2012(יום ה') - ערב שירה בציבור

בי"ס מגן וצוות קשרי קהילה בהנהגת ההוריםביחד איתנו מזמינים לערב מוזיקלי של שירה עם מושון, מורה למוסיקה ומנחה ערבי שירה בציבור, בשעה 20:30 באולם בה"ס מגן.

ד.     עדלאידע- בתאריך 6.3.2012 תתקיים תהלוכה של ילדי בי"ס מגן
 

ה.    8.3.2012 (יום ה') מסיבתפוריםלמבוגרים

מסיבתפוריםהמסורתיתחוזרתבגדול!  תכינותחפושותיצירתיותלתחרותשלנוובואולבלותערבחברתיעםמוזיקה, תחרותתחפושות, וריקודים.

 

5.    קבלת קהל ע"י חבר ועד וכתובת דוא"ל

בכל יום ב', החל מ 06.02.2012, אחד מצוות וועד האגודה יהיה במשרד האגודה לקבלת קהל בין השעות, 18:00-20:00, הנכם מוזמנים.
 בנוסף, אם רוצים לכתוב מייל ישר לחברי הוועד, אנא לשלוח מייל לכתובת vaad@maoz-aviv.org.il .

 

6.    כתובות דוא"ל של חברי  האגודה השיתופית מעוז אביב  - שמירה על פרטיות

וועד אגודת מעוז אביב מבהיר כי מטרת איסוף כתובות הדוא"ל של חברי האגודה הוא לשם תקשורת עם חברי האגודה כגון  לשם הפצת חוזרי הוועד (במקום עותקי נייר).הוועד מכיר בחשיבות שמירת הפרטיות של חברי האגודה, לרבות כתובות הדוא"ל שלהם. בהתאם לכך הוועד מתחייב להתייחס לכתובות אלו כאל מידע פרטי שהשימוש בו מוגבל לצורכי תקשורת כאמור למעלה. הוועד יפעל להשאיר את מאגר הכתובות חסוי במחשבי האגודה,  לא יעבירו במכוון לצדדים שלישיים ולא יחשוף אותו במכוון בהודעות הדוא"ל עצמן.

בברכהועד האגודה