חוזר 740

20/06/2012

 

חוזר הועד מס' 740

20ביוני  2012

 

 

שלום רב,

1.    וועדת ביקורת

אנו מודים  לחברי ועדת ביקורת היוצאת, אורי בר- סלע, משה תשובה, ואלי בן – ארי , על תרומתם לשכונה, ועל עבודה יסודית ורצינית בשנתיים האחרונות.  וועדת ביקורתהציגהדו"ח ועדת ביקורתהמסכם נושאים שהיו בטיפול וועדת ביקורת.  ניתן לקבל עותק של הדו"ח ממשרד האגודה , ע"י  משלוח בקשה לinfo@maoz-aviv.org.il.

 

ג'סיקה ברסלרוניר כפתורי נבחרו לועדת ביקורת 2012-2014, ואנו מאחלים לחברי הועד הנבחרים הצלחה בתפקידם. ניתן לפנות לחברי ועדת ביקורת בכתב (תיבת דואר ב כניסה למשרד האגודה)  או במייל : bikoret@maov-aviv.co.il
 

2.    דו"חות כספיים 2011

באסיפה הכללית שהתקיימה  ביום שלישי 30 במאי 2012, אושרו הדוחות הכספיים לשנת 2011. ניתן לקבל עותק של הדו"ח ממשרד האגודה ע"י משלוח בקשה לinfo@maoz-aviv.org.il.

 

3.    פרוייקט איטום הגגות –גביית תשלומים

עד כה –כ-480 חברי אגודה המהווים למעלה מ –90% מבעלי הדירות, הסדירו את התשלום לפרויקט איטום הגגות.

אנו מבקשים מדיירים שעדיין לא הסדירו התשלומים לעשות כך שכן הם צפויים לשלם ריבית והצמדה על פיגורים בתשלומים. לצורך התשלום ניתן לפנות בדוא"ל לכתובת info@maoz-aviv.org.ilעם נושא "אישור גביה "פרויקט הגגות" , או טלפונית למשרד למספר 03-647-4090בשעות קבלה של המשרד.

 

חשוב - המאחרים בתשלום יחוייבו בריבית שנתית של 9%!!איחור יחשב החל מ- 11/5/2012.
 

4.    פרוייקט איטום הגגות –ביצוע בנין ראשון

באסיפה הכללית דיווח הועד כיהבית הראשון שבו יבוצע איטום הגגות יהיהבית 7, וזאת מכמה שיקולים שהועד לקח בחשבון, כגון; מספר רב של דירות עם בעיות כרוניות שנמשכות מספר שנים, הנגישות לבית 7, והרצון לבצע תחילה בנין עם 6 כניסות בהתאם לתזרים כספים לאחר הגבייה ועוד. צפי לתחילת העבודה הוא 15/07/2012 והעבודה צפויה להימשך כשישה שבועות.

 

קיים עותק של החוזה בין האגודה והקבלן המבצע במשרד הוועד וחברי אגודה, המעונייניםלקרוא את  החוזה מוזמנים  להגיע למשרד האגודה. מועד אחרון לעשות זאת הוא 4/7/2012.

 

לאחר ביצוע  בית 7 , הוועד יבצע הליך הפקת לקחים והסקת מסקנות, יציג את המסקנות ויבצע הגרלה בנוגע לבניינים שיבוצעו בשנה הבאה.

5.    אירוע בתים פתוחים

ועד האגודה שמח לדווח על אירוע מוצלח, ומבקש להודות לתושבים שפתחו את ביתם ואיפשרו לקיים אירוע מעניין ומוצלח. אנו מודים במיוחד לוועדת התרבות של האגודה,בה חבריםרותי בארליוחדוה יערי, יחד עםאביב לוטן ומזי שהגו את הרעיון והביאו ליישומו בהובלתה של רותי בארלי.כן ירבו אירועים משמחים כאלה בשכונה.

אם אתם רוצים להיות חלק מועדת תרבות של השכונה, נא לשלוח מייל ל vaad@maoz-aviv.org.il עם הנושא "פעיל תרבות בשכונה".   וועדת תרבות פתוחה לכל תושבי השכונה - בעלי דירה, שוכרי דירות, דיירי הרב קומות, ושאר הבניינים בשכונה.

בברכה, ועד האגודה