חוזר 741

24/08/2012

חוזר הועד בנושא מים – צריכה ביתית וצריכת מי גינון

שלום רב,

ועד האגודה מצא לנכון להביא לידיעת חברי האגודה את נושא המים בשכונה, אשר ממשיך להוות חלק משמעותי מעבודת הועד בשנת 2012. בחוזר מיוחד זה נביא לידיעת חברי האגודה את המצב הקיים ואת דרכי ההתמודדות ועבודת הועד בנושא זה. מיותר לציין כי חברי הועד ישמחו לכל עזרה חיצונית של מי מחברי האגודה, אשר מעוניין לעזור ומפצירה בחברי האגודה לאמץ את המלצות הועד להלן וזאת על מנת לחסוך כספים לחברי האגודה.

 1. תשלום עבור מי גינון – מתקציב האגודה
 1. האסיפה הכללית אישרה בדצמבר 2011 סכום של 180,000 ש"ח עבור מי גינון. יש להזכיר כי האגודה דואגת להשקיה של 60 דונם של צמחיה ודשא, תוך כדי התמודדות עם קיץ יבש וחם.
 2. לצערנו, כבר בחודשים ינואר ופברואר שילמה האגודה סכום של 90,000 ש"ח עבור חשבונות משנת 2011, אשר הגיעו באיחור ממי אביבים.
 3. לפי הערכות צוות הגינון, ובמידה ונקבל את כל חשבונות המים עוד ב-2012 (ולא כפי שהיה ב-2011), סעיף מי הגינון, כפי שתוקצב לשנת 2012, יהיה בגירעון של 30,000 ש"ח. עם זאת, אלו הערכות בלבד ושאיפת ועד האגודה היא לצמצם גירעון צפוי זה, באמצעות דרכי ההתמודדות, אשר יפורטו להלן.
 4. במידה ומאמצי ועד האגודה לא יצלחו, ייאלץ ועד האגודה להעביר כספים עודפים מסעיפי תקציב, אשר תישאר בהם יתרה תקציבית ולחילופין, וזהו הפיתרון האחרון שאליו יפנה הועד להשתמש בפחות מים מהדרוש וכתוצאה לגרום לייבוש חלקים מסוימים מדשא וצמחיית השכונה.
   

דרכי ההתמודדות:

 1. החלפת ממטירים רגילים לממטירי אל נגר – כאלה ששומרים את שאריות המים בצנרת. בצורה כזו נחסכת כמות אדירה של מים, אשר הייתה מתבזבזת.
 2. מערכת השקיה ממוחשבת- אנו מייעלים ומביאים לאופטימיזציה את מערכת ההשקיה הממוחשבת, מערכת חכמה, אשר בעת פיצוצי צנרת מפסיקה את ההשקיה ומתריעה כי קיימת תקלה. בעזרת חברת הגינון שלנו אנו מזהים את הפיצוצים, אשר לעיתים נראים לעין ולעיתים הם תת קרקעיים, ומתקנים בהקדם האפשרי.
 3. מי אביבים – תעריף גבוה למי גינון – להזכירכם, בשנת 2010, קמה חברת המים העירונית, מי אביבים, והחלה לחייב את מי הגינון של השכונה, בתעריף צריכה פרטית, בניגוד לעבר, בו האגודה חויבה בתעריף מיוחד וזול יותר של השקיית שטחים ציבוריים. לאחר חודשים של נסיונות לשנות את תעריף המים לתעריף גינון ציבורי ללא הצלחה, ולאחר התייעצות עם עורכי דין, כולל היועצים המשפטיים של מי אביבים, וביטחון בצדקת טענותינו, החלטנו לשכור שירותיו של משרד עו"ד המתמחה בתחום אשר יפעל מול הרשויות להורדת התעריף. התשלום למשרד עוה"ד יהיה ע"פ הצלחה בלבד.
   
 1. צריכה ביתית – התקנת מונה מיים דירתיים

בבנייני השכונה יש דירות אשר אין להן מונה מים דירתי, כמו גם היעדר תשתית מתאימה להתקנת מונה כזה.

עירית ת"א מודיעה בחשבונות המים שעל הדיירים להתקין מונה מים דירתי, והיה ומי שלא יעשה כן ישלם עבור צריכת מים נוספת של 20 קוב.

דרכי התמודדות:

 1. הצעות מחיר להתקנת תשתית -בימים הקרובים יהיו בידנו הצעות מחיר מקבלני אינסטלציה להתקנת תשתית לדירות על מנת שאפשר יהיה להתקין מונה מים דירתי.
 2. מונה מים דירתי - על כל דייר לפעול בהקדם להתקנת מוני מים דירתיים.
 3. דיירים שביצעו הרחבה דרומית וקיימת תשתית להתקנת מונה מים, מתבקשים לפנות לעיריה להתקין מונה  (עלות מונה כ- 200 ₪)
 4. ברזי ביתני אשפה - אנו בודקים אפשרות להתקין מונה מים על ברזי המים בביתני האשפה. נכון להיום העיריה גובה מכל דייר שיש לו מונה מים דירתי 2 קוב עבור צריכה משותפת, והודיעה כי תפסיק לחייב את הדיירים הללו ב-2 הקוב הנוספים ותעמיס אותם על הדיירים, המשלמים על פי הרשום במונה המשותף לשאר התושבים בבנין.
 5. פיצוצי מים- נכון להיום למי שאין מונה מים דירתי משלם עבור המים האבודים עקב פיצוצי צנרת (העיריה מחשבת את הצריכה כך; מונה ראשי פחות סה"כ הצריכה במונים הדירתיים , ומחלקת את מה שנשאר לדירות שלהן אין מונה).

 

אנו מקווים כי מאמצינו להפחתת העלויות, עבור האגודה בכלל ועבור חברי האגודה בפרט, יצלחו וכי נוכל לבשר על הצלחה לקראת סוף שנת 2012. אנו קוראים לחברי האגודה לאמץ את המלצות האגודה בסעיף 2 וכמובן להתריע בפני האגודה ו/או עובדי הגינון במידה ומתגלה פיצוץ או תקלה אחרת במערכת המים.

בברכת חגים שמחים,

ועד האגודה