חוזר 749

10/07/2013

                                                            10 יולי 2013

 

 

חוזר מס' 749

info@maoz-aviv.org.il

 

 

לדיירים שלום,

 

חידוש וריענון הגינון בשכונה

 

שמי ארזה קוטנר אדריכלית נוף שנשכרה על ידי האגודה. ברצוני לעדכן על הנושא הקרוב ללב כולם – הגינון. בימים אלה אנו מגבשים תכנית נופית לגינון השכונה ומטפלים בשיפור הצמחייה וההשקיה. אשמח אם כל הדיירים יכירו את הרעיונות שלנו.

 

א.      אופי השכונה שלנו – קיבוץ בעיר:

ייחודה של מעוז אביב הוא במראה ה"קיבוצי" שלה, המתאפיין בדשאים מוצלים רחבי ידיים המוקפים שיחים השתולים בסגנון בלתי פורמאלי. מטרתנו לשמר רוח זו של השכונה ולחזק אותה.

 

ב.       תקציב  - אינו מאפשר לקיים את רמת הגינון המרבית:

מזה כמה שנים שתקציב הגינון דל ואינו עונה עוד על הצרכים. אחת הסיבות למצב העגום הוא הזינוק במחירי המים בשנים האחרונות. מחצית התקציב מוקצית כיום להשקיית דשאים ומחציתו לאחזקה שוטפת בלבד. כתוצאה מכך לא נותר כל תקציב לפיתוח הגינון, לנטיעות חדשות, לריענון הצמחייה ולשיפור מערכת ההשקיה. למעשה החוסר התקציבי חמור עד כדי כך שבעצם אפילו להשקיה שוטפת אין די כסף וכתוצאה מכך דשאים רבים מתייבשים ובאחרים נוצרות קרחות שאין באפשרותנו לכסותן.

 

ג.       תכנית אב חדשה לגינון השכונה:

בימים אלה אנו מכינים לשכונה תכנית אב נופית שתשקף את אופייה ותחדש את פניה. הקווים המנחים שלה הם שמירה על מראה של שכונה הטובלת בירק מחד והקטנת צריכת המים ויעילות באחזקת הגינון מאידך.

 

התכנית תתווה את כיווני ההתפתחות הרצויים, תקבע  סדרי עדיפויות ותיתן מענה לנושאים כגון מערכת השקיה, מערכת תאורה, סוגי צמחיה, עלויות אחזקה וכמובן שתילה.

 

התכנית תעשה על גבי מפה ממוחשבת, כך שניתן יהיה להתאימה בקלות לשינויים בעתיד. כמו כן ניתן יהיה לשרטט על המפה את קווי התשתיות בשכונה, ההשקיה והתאורה. אחת מתוצאות התוכנית תהיה יכולת משופרת של האגודה לבנות תקציב יעיל לגינון ולהשקיה.

 

ד.       גינון ייחודי לכל אזור בנפרד:

במסגרת התוכנית ייערך גם בידול לאזורים שונים בהתאם לייעודיהם:

-        אזורים המיועדים לשימוש ומדרך (עם תכסית של דשאים, ריצוף, שבבי עץ ממוחזרים וכו').

-        הגדרת אזורים ייחודיים לפיתוח.

-        חורשות מסוגים שונים לשימושים שונים.

-        שילוב עצי פרי ועצי ארץ ישראל.

-        הגדרת שטחים כאינטנסיביים או אקסטנסיביים לפיתוח.

 

ה.      השקיה – התייעלות וחסכון:

מומחה השקיה מטעם האגודה עורך בימים אלו סקר מקיף לבחינת מצב מערכת ההשקיה. בסקר נבדקים כל ראשי המערכת, ברזים, ממטירים וטפטפות. כמו כן נבדק מיקום ההצבות של הממטירים והמתזים וכמויות המים הנדרשות להשקיה של כל חלקה מגוננת. המומחה יגיש גם המלצות לשיפור מצב קיים.

 

ו.       דשאים – צמצום, שימור, טיפוח והחלפה:

אילוצי התקציב אינם מותירים בידינו ברירה אלא להקטין את שטחי הדשא בשכונה. כולנו אוהבים את הדשאים ונהנים מהם אבל לצערנו זה המחיר שיש לשלם כדי לשמר את שאר הגינות במצב סביר.

 

מחלק מהדשאים, שהם הצרכנים הגדולים של מי ההשקיה היקרים, ניאלץ להיפרד. במקומם נשתול צמחי כיסוי נמוכים משתרעים, שעלות ההשקיה שלהם היא רק 1/3 מעלות השקיית דשא.

 

בימים אלו אנו בוחנים את כל דשאי השכונה ומסמנים את האזורים הקיימים, מצבם, מצב מערכת השקייה בהם וחשיבותם מבחינת השימוש לתושבים. התכנון החדש ייתן עדיפות לדשאים בהם השימוש הוא הרב ביותר, בעיקר אלה המשתרעים מול החזיתות הקדמיות של הבניינים. באזורים אלה יחודשו דשאים שיובשו והתקרחו. במקביל נייבש, לצערנו, אזורי דשא שאינם בשימוש רב ופיסות דשא קטנות שקשה לטפל בהן.

 

ז.       שיחים – ארץ ישראל היפה:

נוסיף מגוון רב של שיחים עמידים רב-שנתיים, מהזנים המאפיינים גנים ותיקים בארץ בשילוב צמחי ארץ ישראל. נוסיף גם זני שיחים חדשים, אך נימנע מאופנות חולפות ומצמחים שאינם מאפיינים את מישור החוף. השיחים ישתלו במרווחים  זה מזה לפי גודלם הסופי. תידרש סבלנות עד שיגדלו ונקבל את המראה הרצוי אך כשהם יגדלו נקבל מראה טבעי של צמחיה ללא גיזום וללא טיפול רב.

 

ח.      עצים – חיזוק המרכיב העיקרי בנוף השכונה:

בתכנית האב יסומנו אזורי החורשות וסוגי העצים בהן, יסומנו אזורים של עצים מבוגרים המיועדים להחלפה הדרגתית בעצים אחרים, ויאותרו דשאים ושבילים אשר אינם נהנים כיום מצל לצורך שתילת עצים לאורכם. תעשה רשימת עצים מומלצת לשכונה ונכלול בה עצי ארץ ישראל ועצי פרי שונים. וועד השכונה עובד עם מומחה לגיזום עצים אשר מטפל בעיצוב ודילול העצים הקיימים.

 

ט.      עצים – שתילה, כריתה והעתקה רק באישור האגודה:

אנו מבקשים מתושבי השכונה לא לשתול עצים באופן עצמאי ללא אישור מראש בכתב של הוועד. ישנם עצים עם שורשים תוקפניים העלולים לפגוע בצנרת הביוב או להרים מדרכות, עצים שקשה לדשא לגדול תחתם, עצים עם פרי מלכלך וכו'. כמו כן יש להתאים את גודל העץ לשטח בו הוא נישתל. דיירים המעוניינים לשתול עץ כלשהו ליד ביתם מתבקשים לקבל אישור מראש מהוועד.

 

יצויין כי חל איסור מוחלט לכרות עצים ושיחים בשכונה, ללא אישור מראש ובכתב של הוועד (יודגש – אין די באישור כריתה מטעם העיריה. נדרש תמיד גם אישור הוועד). במקרים מסוימים, כגון לצורך בניית הרחבה, יאפשר הוועד את העתקת עצים למקום חדש או שתילת עצים חלופית שוות ערך לעצים הנכרתים.

 

י.       גינון בחזיתות המבנים – שיפור וריענון:

במצב הקיים בחזיתות רבות הגינון נראה כאילו עשוי מטלאים שהצטברו באופן מקרי במהלך השנים. המטרה בתוכנית החדשה היא ליצור חזיתות בעלות אופי אחיד ונאה לכל אורכן. לשם כך גובשה רשימת צמחיה מומלצת עבור החזיתות.

 

יצויין כי בשנה הנוכחית אין תקציב לשיקום חזיתות אלו ע"י שתילה. אנו מקווים להתחיל לפעול בשנה הבאה כאשר העדיפות תינתן לחזיתות בהן המצב ירוד במיוחד ואשר לא מתוכננות בהן הרחבות בקרוב.

 

בקרוב נעבור יחד עם צוות הגינון על חזיתות הבתים וננחה את הצוות לשיפור החזיתות ע"י גיזום, ניקיון, עקירת גדמים ועצים מתים, פינוי מכשולים שונים, עקירת עשביה (כולל השיח "לנטנה ססגונית" שיח שתלטן מאוד המזריע את עצמו ומתפשט) ועוד.

 

תושבים שמעוניינים לבצע שתילה עצמאית בחזית ביתם יכולים לפנות לאגודה לקבל את הרשימה ולשתול לפיה. ברשימה מפורטים בנוסף לשמות הצמחים גם גודל, פריחה, מאפיינים ותנאי גידול.

 

יא.     דרושים - מתנדבי גינון:

על מנת לתפעל את מערכת ההשקיה גם בשעות שצוות הגינון לא נמצא, אנו מבקשים מתנדב מכל בית שישמש כ"נאמן גינון" לאותו בית ויעבוד בשיתוף פעולה עם מומחה ההשקיה. המתנדבים גם יהיו העיניים של צוות הגינון לכל בעיה, כגון ענפים שנפלו, דשאים שהתייבשו, פריצת מים וכו'.

 

יב.     ניקוז מי גשמים – חובה לתקן נזקים אחרי בניית הרחבה:

הניקוז בשכונה מתוכנן כניקוז עילי ע"י מערכת של תעלות לאורך המבנים. שתילה שנעשית באופן עצמאי בחזיתות המבנים הקיימים או לאחר הרחבות פוגעת ומשבשת מערכת זו. יש להקפיד להחזיר לאחר כל בניה את השטח לקדמותו. לא נוכל לאשר שתילה ומילוי אדמה המפרים את מערכת הניקוז. כמו כן, אין לפתור בעיות ניקוז ע"י חפירת תעלות עפר נוספות בתוך השטחים הציבוריים אלא אם כן התקבל אישור מראש לכך מהוועד.

 

יג.      "נמר אסייתי" – יתוש עוקצני הגיע לשכונה:

הקיץ חדר לשכונה יתוש הנמר האסייתי הגורם לעקיצות מטרידות, בעיקר בשעות היום. בנוסף לאי הנוחות הכרוכה בעקיצת היתוש ובזמזומו, עלול היתוש להעביר לעיתים מחלות שונות שהמוכרת שבהן היא קדחת הנילוס המערבי.

מקורות הדגירה של יתוש הנמר האסייתי הם מקורות מים קטנים. כדי למנוע מהיתוש את מקורות הדגירה שלו  יש להימנע מהשקיית יתר בגינות, יש לנקז מים עומדים ממרזבים סתומים ובעיקר חובה לרוקן מים העומדים בתחתיות עציצים, דליים, אגרטלים וכו'.

 

יד.     תאורה – הפרוייקט הבא:

בשלב הבא נבדוק ונמפה את מערכת תאורת השבילים והשטחים הציבוריים בשכונה ונסמן את האזורים והמעברים בהם נדרשת תוספת תאורה.

 

טו.     מעוז אביב נכנסת לשנתה ה- 61 ירוקה יותר:

אנו מקווים שהפרוייקטים המדווחים בחוזר זה יהפכו את השכונה שלנו לירוקה יותר, יפה יותר ומשמחת יותר את העין. מדובר בתהליך שיתקיים לאורך שנים ואין כמו יום הולדת 60 לשכונה כדי להתחיל בו.

 

 

שיהיה בהצלחה לכולנו,

ארזה קוטנר

וועד השכונה